Gemeente Zoetermeer

Contactgegevens lokaal jeugdteam
Het team Jeugd- en Gezinshulp is voor professionals bereikbaar via de bureaudienst. Tel: 079 346 99 00
Mail: bureaudienst@zoetermeer.nl 

 
 

 

Hoe is de toegang tot jeugdhulp georganiseerd?
De toeleiding naar jeugdhulp, voor jeugdige die dit nodig hebben, is in Zoetermeer vanuit een aantal ingangen georganiseerd:
a. via de huisartsen en praktijkondersteuners jeugd (POH-jeugd)

b. via de jeugdartsen van de Jeugdgezondheidszorg;

c. via het schoolmaatschappelijk werk op het primair onderwijs, voortgezet onderzwijs of MBO;

d. via het team Jeugd- en Gezinshulp (JGH).

Dit laatste team is ook verantwoordelijk voor de toekenning van PGB’s en Sociaal medische indicaties (SMI) en de toeleiding naar (semi- en) residentiële voorzieningen.

 

 

Waar kan ik me melden als ik ondersteuning nodig heb?
Jeugdigen en gezinnen met vragen over opvoeden of opgroeien kunnen terecht bij het Meerpunt Inlooppunt, het Jongeren Informatie Punt (JIP) of één van bovengenoemde toegangspartners. Het Meerpunt Inlooppunt en het JIP zijn te vinden in Het Stadhuis-Forum, Stadhuisplein 1 Zoetermeer.

Meerpunt Inlooppunt
www.meerpunt.nl
WhatsApp: 06 25 707 731
Tel: 079 331 03 25
Mail: info@meerpunt.nl 

Jongeren Informatie Punt (JIP)
www.jiphaaglanden.nl/jip-zoetermeer/ 
WhatsApp: 06 15 888 955
Tel: 070 205 35 00
Mail: info@jipzoetermeer.nl 

 
 

 

Contact
nieuws@sbjh.nl

Jeugdhulpregio Haaglanden bestaat uit de volgende gemeenten: Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Delft, Wassenaar, Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp, Midden-Delfland, Westland

Dit platform is een initiatief van het Programmabureau Jeugdhulp Haaglanden en het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden 

 
Cookie-instellingen