Samenwerkomgevingvoor en door professionals

Gefaseerd Samenwerken aan Veiligheid, Signs of Safety, Bouwstenen Beter Samenspel

De Routekaart naar Veiligheid is een hulpmiddel om Gefaseerd Samen te werken aan Veiligheid (GSAV) bij de aanpak van huiselijk geweld. De regio Haaglanden heeft dit hulpmiddel in februari 2023 omarmd. De Routekaart naar Veiligheid omschrijft de ideale stappen, rolverdeling en samenwerking na een melding huiselijk geweld tot aan het bereiken van stabiele veiligheid en herstel.

plaatje Routekaart naar Veiligheid

De Routekaart is met netwerkpartners in de regio Haaglanden ontwikkeld en daarmee voor de gehele regio beschikbaar. Het omvat de landelijke richtlijn Gefaseerd Samenwerken aan Veiligheid (GSAV), de benaderingswijze Signs of Safety en de Bouwstenen Beter Samenspel. De Routekaart bevat 3 inhoudelijke processen die in alle fases van het GSAV terugkomen, te weten: analyse, veiligheidsplanning en parallel proces. Verder worden er per proces in elke fase van het GSAV tools aangereikt. Ook word de minimale uitkomst per proces in elke fase van het GSAV beschreven. De Routekaart sluit aan bij het Toekomstscenario Kind en Gezinsbescherming (TKGB), is 0-100+ gericht en is domein overstijgend. Ook sluit het aan bij het landelijk Kwaliteitskader Werken aan Veiligheid en de Hervormingsagenda. In de Routekaart zijn de werkzame elementen uit de voorgenoemde visie en werkwijzen verwerkt, evenals elementen waarvan we uit de praktijk en onderzoek weten dat het werkt. Een aantal voorbeelden hiervan zijn: 

  • Samenwerken aan stabiele veiligheid
  • Kind/kwetsbare volwassene centraal
  • Netwerk betrekken
  • Veiligheidsafspraken controleren
  • Betrokkenheid van de manager
  • Focus op successen
  • Warm overdragen, geen stokjes laten vallen!

Visie Gefaseerd Samenwerken aan Veiligheid

Bij het gefaseerd samenwerken wordt gewerkt in fases: eerst wordt gewerkt aan veiligheid, daarna gestuurd op de risico’s en vervolgens vindt herstelgerichte zorg plaats. Hierbij blijft gedurende het hele traject aandacht voor het bereiken van stabiele veiligheid.

Veiligheidsplan


Signs of Safety

Het hoofddoel van Signs of Safety is het creëren van een veilige (opvoed)situatie voor het gezin/huishouden, waarbij duidelijk is welk concreet gedrag van betrokkenen en netwerk nodig is om het kind of de kwetsbare volwassene te beschermen tegen het dreigend gevaar, als er niets aan de situatie verandert. Het dreigend gevaar wordt ingeschat op basis van schade die in het verleden is aangericht en de impact die deze heeft op het kind of de kwetsbare volwassene. Signs of Safety is een oplossingsgerichte benadering.


Beter Samenspel

Met ‘Beter Samenspel voor veilig opgroeien’ worden de Lokale Teams en de jeugdbescherming waar nodig eerder aan elkaar verbonden om (samen) te analyseren wat er aan de hand is binnen een gezin, om vervolgens mét het gezin de interventies en hulpverlening op af te stemmen. Het optrekken van het Lokale Team met de GI, inclusief het (tijdig) gebruik maken van elkaars expertise wordt gedaan om de inzet van kinderbeschermingsmaatregelen waar mogelijk te voorkomen of te verkorten.


Ook de organisaties die niet werken met Signs of Safety en/of Beter Samenspel en dit mogelijk in hun uitvoering ook niet nodig hebben, kunnen aanhaken bij de Routekaart naar Veiligheid. Dit zijn de organisaties die niet de gehele Routekaart naar Veiligheid zullen doorlopen met de gezinnen/huishoudens, maar bijvoorbeeld betrokken raken omdat zij aan de slag gaan met een onderdeel van de risico gestuurde zorg of herstelgericht zorg in een gezin/huishouden. Door de Routekaart naar Veiligheid te kennen en te begrijpen kunnen zij de gezinnen/huishoudens en de betrokken netwerkpartners ondersteunen.

De Routekaart is beschikbaar in verschillende versies (tekst en illustraties/beeld), bekijk de bestanden bij de downloads. Om organisaties in de regio in staat te stellen om met de Routekaart naar Veiligheid te werken, worden er regionale trainingen aangeboden, zowel basis- & verdiepingstrainingen als een managerstraining. De basistraining omvat de elementen Gefaseerd Samenwerken aan Veiligheid, Signs of Safety en de Bouwstenen Beter Samenspel. Bekijk hiervoor het trainingsaanbod. De verdiepende training is gericht op de veiligheidsplanning.

Wil je meer informatie over de Routekaart naar Veiligheid of de activiteiten hieromheen? Bekijk de Routekaart en het aparte interactieve document met de Bouwstenen Beter Samenspel. Neem bij vragen contact op met één van de projectleiders.

Projectleiders

Roxane Cloosterman: rcloosterman@Delft.nl
Renske Vreugdenhil: rvreugdenhil@Delft.nl

Downloads

 

 

Contact
nieuws@sbjh.nl

Jeugdhulpregio Haaglanden bestaat uit de volgende gemeenten: Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Delft, Wassenaar, Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp, Midden-Delfland, Westland

Dit platform is een initiatief van het Programmabureau Jeugdhulp Haaglanden en het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden 

 
Cookie-instellingen