Regionale conferentie Bewogen en bevlogen

Op donderdag 5 oktober jl. organiseerde Jeugdhulp Haaglanden wederom een regionale conferentie over alle actuele ontwikkelingen in het brede jeugdhulpveld. 

Tijdens deze regionale conferentie kwamen diverse perspectieven samen om gezamenlijk te reflecteren op de uitdagingen waar jeugdbeleid en onderwijs mee geconfronteerd worden. Ruim 300 deelnemers gingen samen op zoek naar mogelijkheden om de kloof tussen de systeem- en beleidswereld aan de ene kant, en de werk- en leefwereld aan de andere kant overbruggen. Die kloof werd op indringende wijze zichtbaar en invoelbaar gemaakt door de mensen van Onzichtbaar Den Haag. Vertegenwoordigers van jongeren en ouders, professionals, beleidsmakers, managers en bestuurders vroegen zich, op uitnodiging van Onzichtbaar Den Haag af: in hoeverre ben ik onderdeel van de oplossing en inhoeverre van het probleem? 

Met hun plenaire presentaties zetten Robert Vermeiren en Marlene van Steensel het publiek verder aan het denken. Onder meer over de toename van mentale problematiek, de complexiteit van de vele factoren die daarbij een rol spelen (emergentie) en over perspectivistische lenigheid. Vervolgens kregen de deelnemers in 24 deelsessies verdeeld over 3 rondes de gelegenheid om op tal van thema's de diepte in te gaan. Waarbij ze uitgedaagd werden door dagvoorzitter Janine Koppers om vooral de Brave space op te zoeken, waar je kwetsbaarheid mag tonen, maar ook de ruimte mag pakken om dingen anders te doen dan we tot nu toe gewend waren.

Foto Loes Schleedoorn, Loesje Praktijken Fotografie
Foto door: Loes Schleedoorn, Loesje Praktijken Fotografie

De afsluiting was minstens zo indringend als de opening, met zangeres Moraya die haar levenspad, dat langs vele jeugdhulpvoorzieningen loopt, verwerkte in de songs die zij afgelopen jaren schreef. 

Beeldverslag en presentaties

In onze bibliotheek vind je alle powerpointpresentaties van de plenaire inleidingen en de deelsessies. Ook het beeldverslag, dat een snelle impressie van de conferentie biedt is in de bibliotheek opgenomen. Daarnaast zijn er in de Regioverhalen  verdiepende verslagen van enkele deelsessies te vinden. Benieuwd naar de foto's die Loes Schleedoorn van Loesje Praktijken Fotografie maakte van deze dag? Bekijk deze dan in ons foto-archief.

 

Contact
nieuws@sbjh.nl

Jeugdhulpregio Haaglanden bestaat uit de volgende gemeenten: Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Delft, Wassenaar, Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp, Midden-Delfland, Westland

Dit platform is een initiatief van het Programmabureau Jeugdhulp Haaglanden en het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden 

 
Cookie-instellingen