Gemeente Wassenaar

Contactgegevens lokaal jeugdteam
Telefoon 088 – 654 99 99 

 
 

 

Hoe is de toegang tot jeugdhulp georganiseerd?
De toegang tot jeugdhulp gaat via het Sociaal Team Wassenaar

 

Wie zitten er in het Sociaal Team?
Het Sociaal Team is een samenwerking tussen Jeugd en Wmo-consulenten van de gemeente Wassenaar en professionals van deze maatschappelijke organisaties:

 
  • Stichting Gro-up Buurtwerk
  • Stichting Jeugdgezondheidszorg Zuid Holland West
  • Stichting Kwadraad
  • Stichting Maatschappelijke Ondersteunig Wassenaar
  • Stichting MEE Zuid-Holland Noord
  • Prodeba B.V.
  • Stichting Schooladviesdienst Wassenaar

Samen kijken zij naar de beste oplossing bij uw vraag om informatie, advies, ondersteuning, hulp of zorg.

 

 

Waar kan ik me melden als ik ondersteuning nodig heb?
Mensen kunnen bellen, mailen, chatten of langs lopen bij het inloopspreekuur.

Inloop:
Elke maandag op de Johan de Wit straat in het gemeente kantoor van Wassenaar van 13:30-15:30 uur.

Telefoon:
(088) 654 99 99

Mail:
sociaalteam@wassenaar.nl

 
 

 

Contact
nieuws@sbjh.nl

Jeugdhulpregio Haaglanden bestaat uit de volgende gemeenten: Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Delft, Wassenaar, Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp, Midden-Delfland, Westland

Dit platform is een initiatief van het Programmabureau Jeugdhulp Haaglanden en het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden 

 
Cookie-instellingen