Gemeente Leidschendam-Voorburg

Contactgegevens lokaal jeugdteam
KCC 14070
Aanmelding en advies: Leidschendam-Voorburg
Tel: 14070
Mail: jeugd@lv.nl 

 
 

 

Hoe is de toegang tot jeugdhulp georganiseerd?
Consulenten Jeugd bemannen de telefoon en beantwoorden de mails. Zowel professionals als ouders/verzorgers en jeugdigen kunnen zich melden. Dit melden kan telefonisch, via de mail of via het binnenlopen bij het gemeentekantoor of bij een van de Sociale Servicepunten.

Bij een hulpvraag volgt eerst een telefonische triage, waar advies gegeven kan worden of een aanmelding gedaan kan worden. Na een aanmelding kan een huisbezoek volgen. Naar aanleiding van de hulpvraag wordt er de juiste hulp ingezet.

 

 

 Waar kan ik me melden als ik ondersteuning nodig heb?

 

 Inloop:
Gemeente kantoor:
Kon. Wilhelminalaan 2 te Leidschendam
Email: info@wijz.nl 
Tel: 14070

Sociaal Servicepunt:
Tel: 070- 205.70.00
Email: info@sociaalservicepunt.nl 

Inloop:
Wijk-dienstencentrum de Groene Loper
| 2273 EV Voorburg
Brede school de Waterlelie
Prinsenhof 4, 2263 EV Leidschendam

 
 

 

Contact
nieuws@sbjh.nl

Jeugdhulpregio Haaglanden bestaat uit de volgende gemeenten: Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Delft, Wassenaar, Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp, Midden-Delfland, Westland

Dit platform is een initiatief van het Programmabureau Jeugdhulp Haaglanden en het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden 

 
Cookie-instellingen