Opvoeden tussen twee culturen en informele steun

707 keer bekeken 0 reacties

In deze deelsessie tijdens de conferentie ‘Bewogen en bevlogen’ werden twee inspirerende voorbeelden gepresenteerd van hoe informele en formele steun aan gezinnen elkaar kunnen versterken.

Marian van Kleinwee van buurthuis De Mussen deelde het verhaal van de Schilderswijkmoeders. Deze groep vrouwen zet zich vrijwillig in om buurtbewoners in de Schilderswijk te ondersteunen en te empoweren. Ze bieden een brug tussen informele en formele steun en werken nauw samen met Samen Schilderswijk & DUO-coaching, een netwerk van professionals in de wijk. Dit netwerk heeft als doel om de kloof tussen de leefwereld en de systeemwereld te overbruggen. DUO-coaching is gestart om het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) te helpen gezinnen tijdig te bereiken en het onderlinge vertrouwen te vergroten. De succesfactoren van deze aanpak omvatten vertrouwen, diversiteitssensitiviteit, gelijkwaardigheid, snelheid, tijd en financiën.

Een andere benadering om de kloof te overbruggen werd gedeeld door FSAN (Federation Somali Associations Netherlands), zoals uiteengezet door Amani Abdalla en Ikhlas Abdelrahman. Deze Somalische stichting, oorspronkelijk gericht op de bestrijding van vrouwenbesnijdenis, maakt gebruik van sleutelpersonen om nieuwkomers te ondersteunen bij de opvoeding. Bovendien organiseren hun sociale leiders huiskamergesprekken, waarin belangrijke onderwerpen zoals jeugdbescherming en opvoeding worden besproken. Deze onderwerpen komen rechtstreeks uit de doelgroep, die worstelt met de uitdaging van het balanceren tussen twee culturen bij de opvoeding.

Helaas wordt informele steun vaak projectmatig gefinancierd en niet op een structurele basis, in tegenstelling tot organisaties die formele hulp en steun bieden. Dit vormt een obstakel voor duurzame samenwerking tussen informele en formele instellingen.

Bij de kloof tussen de leefwereld en de systeemwereld wordt vaak de nadruk gelegd op de oorzaken binnen gezinnen, terwijl de oorzaken binnen de systeemwereld worden genegeerd.

Professionals verwelkomen de mogelijkheden die informele steun biedt, en ze pleiten voor meer gelijkwaardigheid tussen informele en formele organisaties. De professionals in de deelsessie gaven echter aan dat ze niet goed weten waar te beginnen bij het aangaan van samenwerking met informele netwerken. Bij de kloof tussen de leefwereld en de systeemwereld wordt vaak de nadruk gelegd op de oorzaken binnen gezinnen, terwijl de oorzaken binnen de systeemwereld worden genegeerd. Er is momenteel een gebrek aan diversiteit binnen formele organisaties, wat het begrip voor de verschillende culturen van cliënten belemmert.

Tot slot benadrukte Marian van Kleinwee dat zowel het systeem als gezinnen moeten samenwerken om de kloof tussen deze twee werelden te dichten. Ze deelde een inzicht over de verschillende perspectieven op behoeften: in de westerse systeemwereld wordt vaak de piramide van Maslow gehanteerd, terwijl in niet-westerse culturen de piramide van Pinto vaak meer relevant is. “Als je hiervan bewust bent, kan dit de communicatie en het begrip vergemakkelijken."

 

Afbeeldingen

Waarderen

Reageren

Anti spam controle *

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 
Een momentje...

Contact
nieuws@sbjh.nl

Jeugdhulpregio Haaglanden bestaat uit de volgende gemeenten: Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Delft, Wassenaar, Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp, Midden-Delfland, Westland

Dit platform is een initiatief van het Programmabureau Jeugdhulp Haaglanden en het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden 

 
Cookie-instellingen