Meerwaarde samenwerking jeugdhulp en V-GGZ

219 keer bekeken 0 reacties

Uit recent onderzoek in de regio Haaglanden blijkt dat gezinnen met ernstige, complexe problematiek baat hebben bij de inzet van expertise of ondersteuning vanuit de Volwassen-GGZ naast jeugdhulp.

Het onderzoek, dat werd uitgevoerd door het Lectoraat Jeugdhulp in Transformatie en
Verwey-Jonker Instituut, analyseerde de werkwijze en effecten van een pilotaanpak in acht casussen. Daarnaast is samen met betrokken professionals gereconstrueerd wat de aanpak en effecten zouden zijn geweest zonder de pilots.

Het onderzoek toont, ondanks de verschillen tussen de pilots, zes patronen aan die de meerwaarde van het gebruik van Volwassen GGZ in jeugdhulptrajecten weergeven:

1. Casusregie heeft een grote meerwaarde voor gezinnen en de samenwerking.
2. Professionele speelruimte is een voorwaarde voor passende hulp.
3. Gezamenlijke afweging en analyse van de gezinssituatie zorgen voor meer integraliteit en een passender hulpaanbod.
4. De pilots tonen een gezamenlijke aanpak en goede afstemming met het gezin.
5. Informatiedeling verloopt beter vanuit de pilots.
6. Door de onderlinge samenwerking is er voor de betrokken professionals een leereffect. 

Dat de werkwijze voor gezinnen, maar ook voor betrokken professionals beter werkt, is duidelijk. De grote vraag is nu hoe we kunnen komen tot een structurele samenwerking tussen Jeugdhulp en de Volwassen-GGZ in onze regio.

Meer informatie over dit onderzoek en een link om het rapport te downloaden is te vinden via: Onderzoek naar integrale samenwerking tussen jeugdhulp en V-GGZ. 

Afbeeldingen

Waarderen

Reageren

Reacties

Anti spam controle *

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 
Een momentje...

0  reacties

Contact
nieuws@sbjh.nl

Jeugdhulpregio Haaglanden bestaat uit de volgende gemeenten: Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Delft, Wassenaar, Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp, Midden-Delfland, Westland

Dit platform is een initiatief van het Programmabureau Jeugdhulp Haaglanden en het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden 

 
Cookie-instellingen