Innovatief voorstel Dyslexie wordt mogelijk pilot

Joske Giesen 03-05-2023
324 keer bekeken 0 reacties

Tijdens de Deeltafel van 20 april jl. gaven deelnemers feedback op het concept plan over een andere aanpak voor dyslexie. Dit plan werd ingebracht door Arjan Reiniers van de Bazalt Groep als vervolg op zijn presentatie tijdens de Ontwikkeltafel van 24 november 2022.

De kern van de aanpak is onderzoeken of dyslexie in duo’s kan worden behandeld. Onder de deelnemers bleek veel animo voor deze aanpak en enkele organisaties hebben al toegezegd te willen participeren in een verkenningssessie.  Er wordt momenteel gekeken of een pilot hierin kan worden vormgegeven. De uitkomsten en vormgeving van de pilot wordt afgestemd met gemeenten. De invulling van de pilot wordt de komende periode gezamenlijk verkend met onder andere de volgende contractpartners: Praktijk Vergne, Leestalent, Jeugdondersteuning-Delft en 1801 in samenwerking met Bazaltgroep. Het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden faciliteert deze samenwerking.

De aanpak zal niet methodologisch of wetenschappelijk zijn. De wens zit hem vooral in het inzichtelijk maken van de impact van kosten en capaciteit. En daarbij vooral de kwaliteit te behouden. 

Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden

Afbeeldingen

Waarderen

Reageren

Reacties

Anti spam controle *

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 
Een momentje...

0  reacties

Contact
nieuws@sbjh.nl

Jeugdhulpregio Haaglanden bestaat uit de volgende gemeenten: Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Delft, Wassenaar, Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp, Midden-Delfland, Westland

Dit platform is een initiatief van het Programmabureau Jeugdhulp Haaglanden en het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden 

 
Cookie-instellingen