Quick Wins wachttijden in de jeugdhulp

Joske Giesen 04-05-2023
539 keer bekeken 0 reacties

Een goede triage en het inzetten van de juiste interventies door jeugdhulpaanbieders werden tijdens de Deeltafel op 20 april over wachttijden in de jeugdhulp als ‘quick wins’ genoemd.

Tijdens deze Deeltafel is besproken welke interventies succesvol kunnen zijn om de instroom beter te reguleren en doorstroom te bevorderen. Deze zijn handig weergeven in het volgende overzicht:

Het is een gegeven dat er niet altijd direct hulp beschikbaar is op het moment dat een hulpvraag zich voordoet en dat er wachttijd is tussen verwijzing en start van de hulp. Een landelijk thema dat ook in de regio Haaglanden actueel is. De ambitie van de Regiovisie is dat kinderen tijdig passende hulp krijgen in een duurzaam veilige situatie. Vanuit de aanpak wachttijden wordt invulling gegeven aan deze ambitie, waarbij zicht op de wachttijden, aard en omgang van wachtenden is verkregen middels rapportages en gegevens van jeugdhulpaanbieders. De langste wachttijden werden bij ambulant gezien bij J-GGZ (conform landelijke beeld), daarna LVB hulp: met name bij de Kinderdagcentra (KDC’s). Vervolgens is er met de J-GGZ aanbieders gesproken rondom dit thema en zijn er quick-wins geformuleerd.

Ook wordt er vanuit de werkgroep gekeken welke doelgroepen ‘schadelijk wachten’ en welke normen gehanteerd worden voor wachttijd. Vandaaruit is een afwegingskader in ontwikkeling wat de jeugdhulpaanbieders moet helpen om in de triage te beoordelen welke situaties en gezinnen voorrang op hulpverlening hebben. Voorop staat dat crisis en spoed altijd voorgaan, maar daarna gekeken kan worden naar of er sprake is van een gedwongen kader (juridische maatregel). Bij vrijwillig kader speelt mee dat als er een veiligheidsrisico of Ernstige psychiatrische aandoening, dit zwaarder weegt dan de kinderen met een maatregel. En tenslotte indien het een kind betreft dat jonger dan 7 jaar is in combiante met eerdergenoemde afwegingen ook voorrang dient verleend te worden. Het afwegingskader is in ontwikkeling en zal in een vervolgtafel ook verder besproken worden.

Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden en Programmabureau Jeugdhulp Haaglanden

Afbeeldingen

Waarderen

Reageren

Reacties

Anti spam controle *

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 
Een momentje...

0  reacties

Contact
nieuws@sbjh.nl

Jeugdhulpregio Haaglanden bestaat uit de volgende gemeenten: Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Delft, Wassenaar, Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp, Midden-Delfland, Westland

Dit platform is een initiatief van het Programmabureau Jeugdhulp Haaglanden en het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden 

 
Cookie-instellingen