Ryan Meijer, de nieuwe voorzitter van JONG doet mee!

334 keer bekeken 0 reacties

In oktober ’22 nam Ryan Meijer het stokje over van Hannah Hollestelle. Wie is deze nieuwe voorzitter van JONG doet mee! en wat wil hij in die rol graag bereiken? Wij vroegen het hem tijdens een gesprek waarin we aardig wat zijpaden inschoten.

“Ja, zo gaan gesprekken bij mij altijd.”, lacht Ryan. Hij denkt snel, associeert er op los, heeft veel te vertellen en is bevlogen. Ryan, student Social Work aan de Haagse Hogeschool, voelde al jaren geleden dat hij de stem wilde zijn voor diegenen die zich niet zelf konden uitspreken. Dat leidde ertoe dat hij voorzitter werd van de cliëntenraad bij De Jutters. Hij was dus ook al een tijd actief bij JONG doet mee! voordat hij voorzitter werd. Wat heeft hij afgelopen maanden allemaal gedaan in die rol?

“Dat is heel uiteenlopend.”, vertelt Ryan. “Zo heb ik verschillende beleidsstukken en voorstellen op het terrein van jeugdhulp van commentaar voorzien, bijvoorbeeld het Uitvoeringsplan bij de Regiovisie Jeugdhulp Haaglanden. Ik heb gesproken met Rob Gilsing, lector jeugdhulp in transitie, over hoe er meer samengewerkt kan worden met jongeren en ouders om de hulp te verbeteren. Bijvoorbeeld over het idee om een soort cliëntervaringsonderzoek te laten uitvoeren door ervaringsdeskundigen. Die maken sneller en beter verbinding zodat cliënten hun ervaringen meer willen delen. En we organiseerden bijeenkomsten vanuit JONG doet mee! Dat doe ik natuurlijk niet allemaal alleen. Er zijn best veel jongeren actief bij ons, ik denk wel zo’n 20 of 30, en we werken veel samen met de jongeren van ExpEx en de achterban van het Straatconsulaat”.

In feite is er een brede maatschappelijke verandering nodig. Daarom hebben we op 20 april ook een ExpEx-workshop over Normaliseren georganiseerd: wat vinden wij normaal, moeten we allemaal perfect zijn, wanneer is professionele hulp nodig?

Ryan zet zich in voor échte verandering. JONG doet mee! kan wel meepraten over allerlei thema’s, maar al die mooie woorden moeten ook in handelen vertaald worden. En daar schort het nog wel eens aan, ziet Ryan. “Neem nou de basisafspraken over gedrag en houding voor professionals.  Die hebben we zo’n 2 jaar geleden opgesteld, toen we merkten dat het de hulp verstoorde als er steeds gesteggel was over hoe hulpverlener en jongere met elkaar omgingen. De basisafspraken worden in de praktijk nog veel te weinig gebruikt. Een ander voorbeeld: preventie. Al jaren roept iedereen dat meer preventie belangrijk is, maar op de werkvloer is daar nog niet veel van te merken. In feite is er een brede maatschappelijke verandering nodig. Daarom hebben we op 20 april ook een ExpEx-workshop over Normaliseren georganiseerd: wat vinden wij normaal, moeten we allemaal perfect zijn, wanneer is professionele hulp nodig? (Aanmelden kan nog via deze link.) Het jeugdhulpsyteem zit verstopt. We zien dat het hele stelsel nu hapert. De samenwerking tussen allerlei instanties, in breder perspectief kan ook nog zo veel beter. Meer leren van elkaars expertise. Zet het eigen belang even in de ijskast en zet de belangen van cliënten echt centraal.”

Er is dus nog heel veel te doen. Wat zou Ryan doen als hij een grote zak met geld kreeg om de belangrijkste knelpunten op te lossen? “In elk geval zou ik de BIG 5!, de voorwaarden die eerst moeten zijn geregeld voordat de hulp voor een jongere kan worden afgesloten, gewoon goed regelen voor een heleboel jongeren. En daarbij zou ik ook het onderwijs in de residentiële jeugdhulp opzetten voor alle jongeren die in de jeugdhulp zitten, die nu geen onderwijs of geen passende opleiding krijgen. Jongeren en kinderen moeten kunnen leren en studeren op hun eigen niveau. Het kost jongeren onnodig veel tijd als ze al die tijd stil staan en het doet iets met hun eigen waarde en zelfvertrouwen. Dat weet ik uit eigen ervaring. Verder zou ik mijn best doen voor het oplossen van de wachtlijsten. Projecten als De Wachtverzachter, waarbij je terwijl je op een wachtlijst staat of naast professionele hulp steun krijgt van een ervaringsdeskundige, zouden veel breder moeten worden toegepast.”

Tot slot vroegen wij Ryan of hij tevreden is over de manier waarop JONG doet mee! betrokken wordt bij de ontwikkelingen in de jeugdhulp. “Ik denk dat het voor veel managers en beleidsmakers nog niet duidelijk is wat we doen en hoe we dat doen. Ze weten niet wat onze expertise en meerwaarde is. We worden nu regelmatig gevraag om mee te lezen met concepten, maar we zouden eerder en langer betrokken kunnen worden bij diverse processen.” Ryan nodigt bestuurders, beleidsmakers en managers dan ook van harte uit om contact met hem te zoeken als de eerste stappen voor beleidsontwikkeling worden gezet. Hij en zijn collega’s van JONG doet mee! zijn meer dan bereid om vanuit hun ervaringsdeskundigheid hun inbreng te leveren.

JONG doet mee! is hét platform van jongerenraden en jongeren die ervaring hebben in de jeugdhulp en met dak- of thuisloosheid uit Haaglanden. Zij geven gevraagd en ongevraagd advies aan gemeenten en instellingen om de hulp te verbeteren. Ga naar de website voor contact of meer informatie.

Afbeeldingen

Waarderen

Reageren

Reacties

Anti spam controle *

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 
Een momentje...

0  reacties

Contact
nieuws@sbjh.nl

Jeugdhulpregio Haaglanden bestaat uit de volgende gemeenten: Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Delft, Wassenaar, Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp, Midden-Delfland, Westland

Dit platform is een initiatief van het Programmabureau Jeugdhulp Haaglanden en het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden 

 
Cookie-instellingen