Terugblik Live Ontwikkeltafel professionals 19 mei 2022

ProfielfotoAnja Romein 24-05-2022
1529 keer bekeken 0 reacties

Tijdens de live Ontwikkeltafel op 19 mei in ’s-Gravenzande spraken bijna 70 professionals -van jeugdhulpaanbieders en de lokale toegang- met elkaar over ‘Wat wil de professional?’. De middag startte met een plenair deel waarin verschillende sprekers het woord namen.

Rob Gilsing, Lector Jeugdhulp in Transformatie van De Haagse Hogeschool (HHS), benadrukte het belang van heldere communicatie, een goede overdracht bij wisselingen van medewerkers, maatwerk, normalisering en professionele ruimte. Belangrijke punten die naar voren zijn gekomen in verschillende onderzoeken die vanuit het Kennisnetwerk Haaglanden in samenwerking met de HHS zijn uitgevoerd. Ed Bötticher nam het publiek vervolgens mee in het proces rondom ervaren knelpunten. Daarna brachten twee professionals voorbeelden uit de praktijk naar voren.

In twee daaropvolgende workshops bogen de deelnemers zich over het verbeteren van werkprocessen en het vergroten van het eigen vakmanschap. In de workshops kwamen, onder leiding van Aad Kouwenhoven, Eric Walraven en Rob Gilsing, interessante discussies op gang. Met oplossingen vanuit de praktijk voor de uitdagingen waarvoor we staan in regio Haaglanden. Denk hierbij aan een optimale organisatie van het werkproces en de manier waarop de professional zijn vakmanschap voor kind en gezin (nog) beter kan inzetten. De interactieve workshops leverde verrassende resultaten op. Een greep hieruit.

Verbeteren werkprocessen
Voor het verbeteren van de werkprocessen zijn vier thema’s besproken: minder regels, dossier-overdracht, zorgcoördinatie en blijven werken in de sector. Een veel gehoord geluid was dat de verschillen tussen de gemeenten in de regio tot veel frustratie leiden. “Verschillen tussen gemeenten, ja daar worden we echt gek van! Het zou toch niet van de gemeente af mogen hangen of een kind wel/geen hulp krijgt?”
Ook werd de suggestie gedaan voor een centraal punt voor een overzicht van de wachtlijsten. Regels werden niet alleen als belemmerend ervaren, veel hangt af hoe er met de regels wordt omgegaan. “Ik houd ook wel van regels want het geeft duidelijkheid, sturing ik hoef minder uit te zoeken." Wel werd de oproep gedaan om nog eens goed stil te staan bij het doel dat de regels dienen en wilden de deelnemers meer duidelijkheid over de privacy wetgeving. Zeker wanneer een jongere vanuit ‘jeugd’ moet worden overgedragen aan de WMO kan het zijn dat dit moeizaam verloopt en dat er veel tijd overheen gaat.

Vergroten vakmanschap
Om het eigen vakmanschap te vergroten staken de deelnemers ook de hand in eigen boezem. Je bent voor een deel afhankelijk van de organisatie waar je werkt maar veel heb je ook zelf in de hand. “We zouden meer onze eigen grenzen aangeven, maar het kiezen voor jezelf in plaats van het kind of het gezin zit niet in de aard van de hupverlener”. Daarnaast ontstond het idee om het begrip normaliseren ook op het eigen werk toe te passen. Hoeveel werk(druk) kunnen we aan? Wat verwachten we realistisch gezien dat we kunnen bereiken in een gezin? “We hebben de neiging om de lat voor onszelf erg hoog te leggen, misschien is het tijd voor een 'normaliseerambassadeur”. Aanvullend pleitte men voor aandacht voor de “arbeidsfitheid” en de veiligheid binnen teams. Niet iedereen hoeft alles te kunnen, er zou een onderscheid gemaakt moeten worden tussen junior en senior medewerkers en de caseload zou aangepast moeten worden op het kennen en kunnen van elke medewerker. Tot slot merkte een deelnemer op dat je “soms het hulpverlenersjasje uit moet kunnen doen om echt contact van mens tot mens te maken. De professionaliteit neem je sowieso wel met je mee”.

De input die deze middag heeft opgeleverd zal aangeboden worden op verschillende tafels waar aanbieders en gemeenten elkaar ontmoeten en op gemeentelijk directieniveau. Daarnaast zal de opbrengst van de middag gepubliceerd worden op www.jeugdhulphaaglanden.nl.

Afbeeldingen

Waarderen

Reageren

Anti spam controle *

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 
Een momentje...

Contact
nieuws@sbjh.nl

Jeugdhulpregio Haaglanden bestaat uit de volgende gemeenten: Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Delft, Wassenaar, Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp, Midden-Delfland, Westland

Dit platform is een initiatief van het Programmabureau Jeugdhulp Haaglanden en het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden 

 
Cookie-instellingen