Onderzoek Ketenbreed Leren: Betrek mij gewoon!

24-10-2023
494 keer bekeken

De resultaten van het onderzoek Ketenbreed Leren met 31 unieke levensverhalen vormden de basis voor de deelsessie ‘Betrek mij gewoon! - op zoek naar verbeterkansen in de jeugdhulp’. Het onderzoek ging over de ervaringen van jongeren tijdens intensieve, specialistische hulpverleningstrajecten. Rob Gilsing, lector Jeugdhulp in transformatie bij De Haagse Hogeschool, faciliteerde de sessie waarin deelnemers aan de slag gingen met de rode draden uit het onderzoek.

Ouders en jongeren gaven tijdens het onderzoek Ketenbreed Leren aan waar ze behoefte aan hadden en maakten duidelijk wat hen (wél) geholpen zou hebben. Zij legden de vinger op de zere plek. Wat had hen bijvoorbeeld meer vertrouwen gegeven en wat was nodig voor meer regie over hun eigen leven?

Belang maatwerk onderwijs groot
Eén van de bevindingen is het belang van maatwerk voor onderwijs. Het onderzoek laat zien hoe belangrijk onderwijs is en hoe vaak dat niet goed gaat als je kijkt naar het aantal onderwijsplekken en de wisselingen daarin. Kleinschaligheid in onderwijs is belangrijk met aandacht voor welzijn en vrijetijdsbesteding. Jeugdigen die hebben deelgenomen aan ‘Betrek mij gewoon’, hebben vrijwel allemaal problemen met school ervaren. Zo volgde ongeveer 60% drie maanden of langer geen onderwijs (18 van de 31) en zijn 13 jeugdigen op een lager schoolniveau geëindigd dan bij de start (40%). Vrijwel iedere jeugdige maakte in zijn of haar leven een schoolwisseling mee, naast de overgang van de basis- naar de middelbare school. Gemiddeld maakten de jeugdigen vier schoolwisselingen mee. Eén jeugdige maakte zelfs tien schoolwisselingen mee.

Neem signalen pesten serieus
Opvallend was dat 12 van de 29 jeugdigen pestervaringen hadden. Deze vormden soms de start van de latere, zich opstapelende problemen. Pesten werd op de scholen van de jeugdigen niet goed aangepakt. Vaak ging het jarenlang door met alle gevolgschade van dien. De geïnterviewde ouders lieten hun zorgen blijken en hoewel zij dit ook bij de school aangaven, gebeurde er in hun ogen te weinig met die signalen. Na verloop van tijd kon dit een reden zijn om hun kind van de school te halen.

Aanbevelingen
Belangrijke aanbevelingen voor betere resultaten en minder schade door jeugdhulp zijn:Een gezamenlijk gedragen verklarende analyse;

  • Oprechte interesse, luisteren naar en gelijkwaardige samenwerking;
  • Verbinding zorg en onderwijs;
  • Oog voor en behandeling van ouderproblematiek;
  • Gebruik richtlijnen op een onderbouwde manier.

Klik hier om de Powerpoint-presentatie van Rob Gilsing te downloaden. 

De presentatie over het onderzoek Ketenbreed Leren was erg confronterend. Ik zou daar wel over door willen praten in gezelschap van beleidsmakers!

 

 

 

Afbeeldingen

Contact
nieuws@sbjh.nl

Jeugdhulpregio Haaglanden bestaat uit de volgende gemeenten: Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Delft, Wassenaar, Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp, Midden-Delfland, Westland

Dit platform is een initiatief van het Programmabureau Jeugdhulp Haaglanden en het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden 

 
Cookie-instellingen