Samenwerking scholen en jeugdhulp nodig in Haaglanden

07-05-2023
562 keer bekeken

In jeugdhulpregio Haaglanden is sprake van grensverkeer van leerlingen. Leerlingen gaan van de ene naar de andere gemeente naar het voortgezet onderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs.

Om die reden is het noodzakelijk om afspraken te maken over samenwerking tussen lokale teams en scholen en collectief onderwijs- en zorgaanbod in Haaglanden. Dat is het belangrijkste inzicht dat een onderzoek over nut en noodzaak van samenwerking op het snijvlak van onderwijs en jeugdhulp heeft opgeleverd.

Tijdens de Deeltafel op 20 april gingen Laura van der Hulst van de gemeente Delft en Brenda Verhoek van het Programmabureau Jeugdhulp Haaglanden in gesprek met jeugdhulpaanbieders, gemeenten en samenwerkingsverbanden over de uitkomsten van dit onderzoek. Het is een onderwerp dat leeft en de nodige reacties oproept bij de gesprekspartners. Verschillende deelnemers van de Deeltafel willen meedenken vanuit hun ervaring en visie op dit onderwerp.

Naast de noodzaak tot samenwerken, wordt in de jeugdhulpregio Haaglanden ook de meerwaarde van samenwerking op het snijvlak van onderwijs en jeugdhulp gezien. Volgens het onderzoek is deze te vinden in:

  • Kennisdeling over bijvoorbeeld het omgaan met toenemende prestatiedruk.
  • Het samen ontwikkelen van bijvoorbeeld onderwijs- en zorgaanbod.
  • Om die reden is gekozen dit in 2023-2024 lokaal en sub-regionaal te continueren en te verstevigen waar er al aan wordt gewerkt.

De knelpunten rond zorg op het MBO worden in de jeugdhulpregio Haaglanden via samenwerking in de overleg- en werkstructuur van het programma voortijdig schoolverlaten opgepakt. Het samen ontwikkelen van onderwijs binnen (kleinschalige) woonvoorzieningen heeft ook prioriteit en verloopt in de jeugdhulpregio Haaglanden via het programma ‘Jeugdigen groeien zo thuis mogelijk op’.

 

 


In 2023 worden de aanbevelingen van het onderzoek verder uitgewerkt. Lokaal, sub-regionaal en regiobreed werken we in Haaglanden in het eerste kwartaal 2024 toe naar het maken van bestuurlijke afspraken over het grensverkeer van leerlingen binnen de eigen regio.

Ga hier naar het onderzoek over samenwerking jeugdhulp en onderwijs van 31 maart 2023. 

Heb je vragen of wil je meedoen met het project grensverkeer van leerlingen mail Brenda Verhoek via b.verhoek@pijnacker-nootdorp.nl.

Programmabureau Jeugdhulp Haaglanden

Afbeeldingen

Contact
nieuws@sbjh.nl

Jeugdhulpregio Haaglanden bestaat uit de volgende gemeenten: Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Delft, Wassenaar, Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp, Midden-Delfland, Westland

Dit platform is een initiatief van het Programmabureau Jeugdhulp Haaglanden en het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden 

 
Cookie-instellingen