Doe mee met Oudersraad Haaglanden!              

26-04-2023
329 keer bekeken

De gemeenten van de regio Haaglanden werken samen om de jeugdhulp te verbeteren. Hiervoor is onder meer de Oudersraad Haaglanden opgericht. Deze Oudersraad is nu op zoek naar versterking.

De ouders uit de Oudersraad helpen door inzet van hun eigen ervaringen en door het kenbaar maken van wensen en ideeën hoe het anders kan. De Oudersraad bestaat momenteel uit acht deelnemers afkomstig uit verschillende gemeenten in Haaglanden, wordt ondersteund door adviesbureau JSO en is dringend op zoek naar nieuwe ouders. Ook u kunt meedoen.

Ben jij een ouder/opvoeder van kinderen met ervaring in de jeugdhulp? En wil je je ervaringen inzetten om de jeugdhulp te verbeteren? Maak dan kennis met Oudersraad Haaglanden. 

Hoe werkt het?

De Oudersraad komt ongeveer tien keer per jaar bijeen en bespreekt dan ontwikkelingen, thema’s en vragen die aan hen gesteld worden vanuit de regio. Ze denken mee en geven gevraagd en ongevraagd advies aan gemeenten, jeugdhulpinstellingen en andere betrokken partners. Jaarlijks organiseren ze een werkconferentie voor beleidsmakers en jeugdhulpprofessionals.

 

Wat kost het en wat levert het op?

✓ Gemiddeld 2 tot 4 uur per maand vrijwillige inzet

✓ Contacten met andere ouders en opvoeders die zich willen inzetten voor beter jeugdhulp

✓ Ruimte voor deskundigheidsbevordering

✓ Professionele ondersteuning door JSO, adviesbureau sociaal domein

✓ Een vrijwilligersvergoeding voor deelname aan bijeenkomsten

✓ Waardevolle contacten!

 

Wil je deel uit maken van Oudersraad Haaglanden of meer informatie? Mail, bel of app met Milan Nieweg m.nieweg@jso.nl / 06 111 65 407. 

Afbeeldingen

Contact
nieuws@sbjh.nl

Jeugdhulpregio Haaglanden bestaat uit de volgende gemeenten: Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Delft, Wassenaar, Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp, Midden-Delfland, Westland

Dit platform is een initiatief van het Programmabureau Jeugdhulp Haaglanden en het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden 

 
Cookie-instellingen