Echt zien dat een kind een angststoornis heeft, voorkomt leed op latere leeftijd

30-03-2023
916 keer bekeken

Psycholoog Semiha Aydin (30) promoveerde afgelopen februari aan de universiteit in Leiden. Haar proefschrift heet: Tussen kijken en zien: Herkennen, verwijzen en evalueren van psychosociale problematiek bij jeugdigen in de eerstelijnszorg en de geestelijke gezondheidszorg.

Zij stelt ondermeer dat een betere screening kan helpen angststoornissen bij kinderen eerder te herkennen. “Een angststoornis heeft grote invloed op de ontwikkeling van kinderen en dat kan later voor veel andere problemen zorgen. Driekwart van de volwassenen met geestelijke gezondheidsproblemen hadden al voor hun veertiende jaar klachten. Bij een groot deel van de mensen begint dit met een angststoornis. Angst bij kinderen is vaak een voorloper van andere klachten, zoals depressie of verslavingsproblematiek op latere leeftijd. Verergering kan voorkomen worden als angstproblemen tijdig herkend en aangepakt worden.”  

Met mijn proefschrift wil ik graag bruggen slaan tussen de tweede lijn en de eerste lijn. Voor de patiënt bestaat dit onderscheid ook niet. De patiënt wil gewoon op de juiste wijze geholpen worden. Structuur in de zorg is wel belangrijk, maar soms gaan we er te dogmatisch mee om. We moeten vooral kijken naar wat het individu op het persoonlijke vlak nodig heeft. Ook is het belangrijk dat professionals de nodige middelen toegereikt krijgen en niet teveel met de randvoorwaarden bezig moeten zijn, ten koste van de inhoud.”

Stel open vragen
“In mijn onderzoek zag ik onder andere dat de huisarts te snel concludeert dat doorvragen niet nodig is als wordt aangegeven dat het goed gaat op school. Ze noemt een voorbeeld: “Juist teruggetrokken of ijverige kinderen met beginnende angstklachten krijgen minder aandacht van de juf. Daarom is het belangrijk dat je als professional het echte gesprek aandurft te gaan met het kind zelf. Als je bijvoorbeeld een kind van een jaar of acht met buikpijn voor je hebt, ga dan niet alleen af op de hulpvraag van de ouders. Stel open vragen als: heb je vrienden op school? of: wat doe je in je vrije tijd?” De jonge doctor vult aan dat ze ook verbaasd was over sommige bevindingen. Ik zag in onze vignette-studie bijvoorbeeld dat in tegenstelling tot de heersende opvatting dat huisartsen te snel en foutief doorverwijzen dat ze echt gefocust zijn op zo laag mogelijk inzetten van zorg, tenzij het niet meer anders kan. Bestuderen van hun verwijsbrieven deed ook blijken dat in ruim de helft van de brieven de vermoedelijke diagnose zoals genoemd door de huisarts in overeenstemming was met de uiteindelijk diagnose." 

Binnenkort in Haaglanden
Aydin is geboren en getogen in Rotterdam en groeide op als nakomeling in een gezin met twee broers en twee zussen. Zij werkt als docent en onderzoeker aan de Leidse universiteit. Daarnaast ziet zij als therapeut ook cliënten. Het switchen tussen de diverse rollen ervaart zij als prettig. “Als ik hoor dat één van mijn studenten zegt: ik wil graag ook doen wat jij nu doet, vind ik het mooi om hen te inspireren.” Momenteel zijn gesprekken gaande om voor huisartsen, gemeenten en jeugdhulpaanbieders een Ontwikkeltafel te organiseren met Aydin. Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden wil hiermee de dialoog op gang brengen over bekendheid hoe tijdig de juiste screening kan plaatsvinden en wat de professional hiervoor nodig heeft. “Vertrouwen in de professional en goede samenwerking tussen de verschillende beroepsgroepen”, noemt Aydin tot slot als een belangrijk aandachtspunt.

Interessante links proefschrift dr. Semiha Aydin

Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden

Afbeeldingen

Contact
nieuws@sbjh.nl

Jeugdhulpregio Haaglanden bestaat uit de volgende gemeenten: Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Delft, Wassenaar, Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp, Midden-Delfland, Westland

Dit platform is een initiatief van het Programmabureau Jeugdhulp Haaglanden en het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden 

 
Cookie-instellingen