Gezocht: probleemeigenaars

31-10-2022
180 keer bekeken

Wie voelt zich eigenaar van het probleem dat zoveel jeugdhulpprofessionals een gebrek aan ruimte ervaren om te investeren in de alliantie tussen cliënt en professional en om te doen wat nodig is?

Bijna de helft van de jeugdhulpprofessionals in de regio Haaglanden ervaart onvoldoende ruimte om te investeren in de relatie met hun cliënten. Een bijna even groot deel zegt niet genoeg ruimte te hebben om te doen wat nodig is voor de jeugdigen en ouders die zij ondersteunen. En een eveneens aanzienlijk deel zegt dat er te weinig ruimte is voor zaken als reflectie en intervisie. Dit zijn de belangrijkste uitkomsten van de tweede meting van het professionalervaringsonderzoek in de regio

Lees het blog van Rob Gilsing naar aanleiding van deze resultaten: Gezocht: probleemeigenaars! (kennisnetwerkjeugdhaaglanden.nl)

Afbeeldingen

Contact
nieuws@sbjh.nl

Jeugdhulpregio Haaglanden bestaat uit de volgende gemeenten: Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Delft, Wassenaar, Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp, Midden-Delfland, Westland

Dit platform is een initiatief van het Programmabureau Jeugdhulp Haaglanden en het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden 

 
Cookie-instellingen