Routekaart naar Veiligheid wijst de weg bij aanpak huiselijk geweld

321 keer bekeken 0 reacties

Begin dit jaar rondden zo'n twintig managers en beleidsmedewerkers vanuit diverse gemeenten en organisaties uit Haaglanden de managerstraining Routekaart naar Veiligheid af. De geleerde lessen en de vervolgstappen die daaruit voortvloeien zijn samengevat in een infographic.

De Routekaart naar Veiligheid is een hulpmiddel om Gefaseerd Samen te werken aan Veiligheid (GSAV) bij de aanpak van huiselijk geweld. De regio Haaglanden heeft dit hulpmiddel in februari 2023 omarmd. De Routekaart naar Veiligheid omschrijft de ideale stappen, rolverdeling en samenwerking na een melding huiselijk geweld tot aan het bereiken van stabiele veiligheid en herstel.

Om op een goede manier met de Routekaart naar Veiligheid te kunnen werken, is het niet alleen belangrijk dat de professionals en gedragswetenschappers over de juiste kennis en kunde beschikken. Daarnaast is het van belang dat managers en beleidsmedewerkers de Routekaart naar Veiligheid dragen, faciliteren en inbedden in alle lagen van de organisatie. Daar draaide het dan ook om in deze managementtraining. En doordat zo'n twintig managers en beleidsmedewerkers vanuit diverse gemeenten en organisaties uit Haaglanden meededen, werd ook meteen de netwerksamenwerking versterkt. Bekijk  de infographic van de geleerde lessen en vervolgstappen die door de deelnemers in hun eindpresentatie werden gedeeld.

Wil je de Routekaart ook gebruiken in de praktijk?

Je kan je nu inschrijven voor trainingen over de Routekaart naar Veiligheid. Het gaat om zowel de basistraining als de verdiepende training veiligheidsplanning. Meer informatie en mogelijkheid tot aanmelden kun je vinden via de website Meldcode Haaglanden.

 

Afbeeldingen

Waarderen

X (voorheen Twitter)

0  reacties

Contact
nieuws@sbjh.nl

Jeugdhulpregio Haaglanden bestaat uit de volgende gemeenten: Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Delft, Wassenaar, Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp, Midden-Delfland, Westland

Dit platform is een initiatief van het Programmabureau Jeugdhulp Haaglanden en het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden 

 
Cookie-instellingen