Geloof in de kracht van samenwerking

348 keer bekeken 0 reacties

Sinds begin oktober 2023 heeft het Programmabureau Jeugdhulp Haaglanden een nieuwe Programmamanager: Daan de Rijk. Hij is geen onbekende in de regio. De laatste 8 jaar werkte Daan als strategisch adviseur bij Jeugdformaat. In die rol was hij ook een belangrijke schakel tussen de regiogemeenten en de gecontracteerde aanbieders. Wij spraken hem na de eerste 100 dagen in zijn nieuwe functie en vroegen hem allereerst naar zijn drijfveren.

"Ik zoek naar maatschappelijke impact en ik geloof sterk in de kracht van samenwerking. Hoe kunnen we gezamenlijk veranderingen bewerkstelligen? Dit gaat verder dan louter systemen; het draait om het creëren van draagvlak bij de mensen die het werk in de praktijk uitvoeren. Door vragen te stellen en goed te luisteren, kunnen we dat draagvlak creëren. Ik besef dat ik niet alle antwoorden heb. Daarom is het cruciaal om interesse te tonen in de motivaties van anderen. Een voorbeeld van onze aanpak is de 24-uursbijeenkomst van de samenwerkende gemeenten, die we onlangs organiseerden om gezamenlijk een beeld te krijgen van de realiteit: wat zit er achter de ontwikkelingen waar de gemeenten mee worden geconfronteerd? Pas daarna kunnen we werken aan gezamenlijke oplossingen, waarbij we ons laten leiden door gedeelde waarden, zoals deels ook al benoemd in de regiovisie. Kortom, we moeten afstappen van een instrumentele benaderingen. Als er eenvoudige oplossingen waren, zouden we die al lang hebben toegepast."

Is er een specifiek thema waarmee je je verbonden voelt?

"Nee, niet echt. Ik richt me op het hele palet aan thema's. Maar mijn interesse gaat wel uit naar de mensen die hulp en ondersteuning het hardst nodig hebben. Vooral in situaties waarin problemen van generatie op generatie worden doorgegeven. Het vinden van oplossingen voor dergelijke complexe problemen vergt veel inspanning en een lange adem. Het is van cruciaal belang om aannames te toetsen en focus aan te brengen. Ik wil meer focus op een paar doelen en die grondig aanpakken."

Hoe denk je de kloof te overbruggen tussen degenen die het echt nodig hebben en de beleidsmakers en bestuurders?

"Ik denk dat die kloof altijd bestaat en ben tegelijkertijd positief over het dichten ervan. Mijn rol zie ik vooral als die van het bij elkaar brengen van mensen, ideeën en belangen. Ik heb gemerkt dat we vaak hiërarchisch denken en handelen, terwijl we (gemeenten, aanbieders en alle andere partners) een netwerkorganisatie zijn waarbinnen we gezamenlijk problemen willen oplossen. Mijn kracht ligt in het bijeenbrengen van beleid en uitvoering. In mijn vorige functie heb ik gezien dat veel professionals graag hulp en ondersteuning willen bieden aan cliënten, maar dat ze zelf vastlopen in het systeem, bijvoorbeeld op het gebied van huisvesting of inkomen. Dat valt niet binnen hun expertise. Ik moedig hen aan om eerder op te schalen naar het niveau van hun managers wanneer ze vastlopen. Het is belangrijk om te begrijpen waar ze tegenaan lopen en hoe we hen verder kunnen helpen. Gemeenten kunnen deze signalen trouwens ook zelf oppikken, gezien hun diverse rollen als zowel opdrachtgever als uitvoerder. Er gebeurt al heel veel. We kunnen het nog meer in afstemming doen. Wat dat betreft ben ik positief over de aanpak rond kostenbeheersing. Daar brengen we inhoud en kosten bij elkaar in een aanpak met focus."

Tot slot: heb je een tip voor goede samenwerking met jou als programmamanager?

"Het sleutelwoord is 'vertrouwen'. Vertrouwen is een kernwaarde voor mij. Ik geef anderen veel vertrouwen en verwacht dat ook terug te krijgen. Gelukkig zie ik om me heen dat dit voor anderen ook zo werkt."

Afbeeldingen

Waarderen

X (voorheen Twitter)

0  reacties

Contact
nieuws@sbjh.nl

Jeugdhulpregio Haaglanden bestaat uit de volgende gemeenten: Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Delft, Wassenaar, Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp, Midden-Delfland, Westland

Dit platform is een initiatief van het Programmabureau Jeugdhulp Haaglanden en het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden 

 
Cookie-instellingen