Nieuwsflits Ontwikkeltafel december 2023

795 keer bekeken 0 reacties

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws over jeugdhulp in onze regio? Voor professionals bij partners en de aangesloten gemeenten in Haaglanden hierbij een update. Je vindt hier inspirerende verhalen, ervaringen van de deelnemers aan de Ontwikkeltafel.

Nieuwsflits Ontwikkeltafel

Update laatste Ontwikkeltafel 2023

Dank aan deelnemers Ontwikkeltafel in 2023

Op donderdag 23 november 2023 organiseerde het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden een fysieke Ontwikkeltafel. Ruim 100 professionals, managers en bestuurders gingen de diepte in op acht actuele onderwerpen tijdens drie rondes. Uiteraard met als doel om met elkaar jeugdhulp te verbeteren binnen onze regio.

Lees meer >

Ontwikkel jij met ons mee in 2024?

Wil jij volgend jaar ook actief deelnemen aan de Ontwikkeltafel? Noteer nu alvast de Ontwikkeltafels van 2024 in je agenda. Sommige zijn fysiek en bij de meeste kun je digitaal aansluiten. Plan sowieso reistijd in als je deelneemt aan de fysieke Ontwikkeltafels.

  • Save the date donderdag 22 februari 2024 extra fysieke Ontwikkeltafel Hervormingsagenda
  • Let op! De Ontwikkeltafel van donderdag 21 december komt te vervallen

 

Deeltafel 1 Reikwijdte jeugdhulp c.q. prioriteren van de inzet van jeugdhulp

De rode draad van deze Deeltafel was het toetsen van een instrument of het de uitvoering kan ondersteunen bij het prioriteren van hulpvragen op casusniveau. Het doel hiervan is de inzet van jeugdhulp te begrenzen en bijvoorbeeld te wijzen op alternatieve (collectieve) voorzieningen. En wat hebben onze professionals in de uitvoering hiervoor nodig? Professionals ondersteunen om op basis van een professionele afweging ‘nee’ te kunnen verkopen is nodig en sluit ook aan bij de landelijke Hervormingsagenda 2023-2028.

Lees meer >

 

Deeltafel 2 Datasturing: Leren door vergelijken

Met een selecte groep deelnemers van jeugdhulpaanbieders en gemeenten blikten Evy Liersen en Bart Boschman terug op het traject Leren door vergelijken van het afgelopen halfjaar. De conclusie in een notendop: we hebben met elkaar een mooie aanpak ontwikkeld om vanuit de data zicht te krijgen op het jeugdhulpveld.

Lees meer >

 

Deeltafel 3 Crisisbedden

Tijdens deze Deeltafel werd stilgestaan bij de ontwikkelingen in de crisisverblijfzorg. Er is aan de hand van een presentatie met diverse cijfers van unieke cliënten op gedeclareerde zorg gekeken naar wat er gezien wordt.

Lees meer >

 

Deeltafel 4 Proefschrift Semiha Aydin: angststoornissen eerder herkennen

Angststoornissen zijn een zeer groot probleem, waar kinderen een leven lang op allerlei manieren last van kunnen hebben. Het proefschrift gaat in hoofdlijnen over de mate waarin huisartsen angststoornissen onderkennen en hoe hun praktijk daarin versterkt kan worden.

Lees meer >

 

Deeltafel 5 Voortgang acties verbetering prognose

Tijdens deze Deeltafel namen Wim Kamphuis en Evy Liersen de deelnemers mee in de laatste stand van zaken rondom de prognose 2023. Zij schetsten de belangrijkste trends en ontwikkelingen die in de cijfers terug te zien zijn. De opvallendste is dat de kostenstijging terugkomt over de hele breedte van de jeugdhulp. Dat betekent dat zowel in de GGZ, als bij Licht Verstandelijke Beperking (LVB) en de Jeugd&Opvoedhulp (J&O) de kosten stijgen. Deelnemers gingen uiteen in drie groepen uiteen om de volgende vragen te beantwoorden.

Lees meer >

 

Deeltafel 6 Lokale Teams en Toegang

Ontdek de inzichten van het recente onderzoek naar lokale teams en toegang in het kader van de Hervormingsagenda Jeugd. Met ruim 30 deelnemers, waaronder lokale teams, gemeenten en jeugdhulpaanbieders opende Aad Kouwenhoven deze Deeltafel en presenteerde BMC de resultaten plus een voorlopige ontwikkelagenda.

Lees meer >

 

Deeltafel 7 Bedrijfsvoering

De Deeltafel Bedrijfsvoering startte met een toelichting op de wijzigingen in het administratieprotocol. Daarna werd ingegaan op de ontwikkelingen die van invloed zijn op Bedrijfsvoering. Wat komt er op ons af?

Lees meer >

 

Deeltafel 8 Onderwijs en jeugdhulp, grensverkeer van leerlingen

De belangrijkste boodschap van deze Deeltafel is dat er veel grensverkeer van leerlingen is tussen gemeenten. Om die reden willen we in Haaglanden een beweging op gang brengen voor duurzame oplossingen en financiële vereenvoudiging voor de regioscholen in Haaglanden (SBO, SO en VSO cluster 3 en praktijkonderwijs). Het gaat hierbij om collectieve ondersteuning/jeugdhulp op deze scholen en de samenwerking met lokale teams. Dit sluit ook aan op de Hervormingsagenda Jeugd en de werkagenda inclusief onderwijs 2035.

Lees meer >

Collega aanmelden als community lid op www.jeugdhulphaaglanden.nl?

Wil je een collega de kans bieden community lid te worden? Stuur dan deze link door: www.jeugdhulphaaglanden.nl/samenwerken. Alle community leden blijven automatisch op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen binnen onze regio via een nieuwsbrief. Ook kunnen zij op de website (met inloggevens) documenten van de Ontwikkeltafel bekijken en zien welke werkgroepen in Haaglanden actief zijn.

Deze nieuwsbrief gaat naar professionals van gemeenten en jeugdhulpaanbieders in Jeugdhulpregio Haaglanden: Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp, Den Haag, Westland, Delft, Voorschoten, Wassenaar, Rijswijk, Midden-Delfland, Zoetermeer.

Heb je nieuws of wil je reageren?
Stuur een bericht naar: → 
nieuws@sbjh.nl 

Vragen over het Haags Toekomstperspectief voor Jeugd- en Gezinshulp? 
Gemeente Den Haag wil komen tot een nieuwe vorm van samenwerking met
aanbieders (waarbij de ambitie gezins- en gebiedsgericht werken centraal staat).

Stuur een bericht naar: → toekomstjeugdhulp@denhaag.nl

Je kunt je hier afmelden voor deze nieuwsbrief

Programmabureau Jeugdhulp Haaglanden
Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden 
Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag
T: (085) 4855417

www.jeugdhulphaaglanden.nl

Bezoekadres:
Spui 70, 2511 BT Den Haag (Stadhuis)

Wil je de manier wijzigen waarop je deze e-mails ontvangt?
Je kunt je 
gegevens bijwerken of je afmelden voor deze lijst.

Afbeeldingen

Waarderen

X (voorheen Twitter)

Contact
nieuws@sbjh.nl

Jeugdhulpregio Haaglanden bestaat uit de volgende gemeenten: Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Delft, Wassenaar, Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp, Midden-Delfland, Westland

Dit platform is een initiatief van het Programmabureau Jeugdhulp Haaglanden en het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden 

 
Cookie-instellingen