Mbo als werkplaats voor jeugdhulp

924 keer bekeken 0 reacties

“Wat betekent het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) als werkplaats voor jeugdhulp?”. Dit was de centrale vraag tijdens deze deelsessie. 80% van de voortijdig schoolverlaters bevindt zich op het mbo. Scholen merken dat de ondersteuningsvragen van hun studenten de expertise van scholen overstijgen.

Versterking vanuit de hulpverlening en het brede sociaal domein is nodig op mbo-locaties. Iedere mbo-locatie is namelijk anders. 

Deelnemers hebben de centrale vraag op basis van hun (privé)ervaringen en verschillende perspectieven benaderd. Wat is de behoefte van de student? Er zijn al veel initiatieven, is er overzicht, moet er iets nieuws bij of is er meer ruimte nodig voor wat er al is? Rekening houdend met verschillende wetgeving en betrokken organisaties in dit speelveld, wat betekent dit dan in de praktijk? Wat is de handigste manier van bekostiging?  Er zijn allerlei mooie suggesties gedaan, waarbij gezien worden van de leerling - op een praktische manier - wat vraagt van het huidige systeem.

Wat vraagt het van het huidige systeem als we het uitgangspunt ‘elke leerling wordt gezien’  toepassen?

Samenspel mbo en sociaal domein
Deelnemers gingen met veel energie aan de slag met de vraag: welke adviezen, suggesties, vragen en voorbeelden je wil meegeven voor het vervolg van de aanpak ‘mbo als werkplaats voor jeugdhulp’ in regio Haaglanden? Over het feit dat er een goede ondersteuningsstructuur voor mbo- studenten moet zijn, was iedereen het eens. Samenwerking tussen mbo-opleidingen en het sociaal domein is daarbij van belang.

Tijdens de sessie kwamen diverse vormen van 'mbo als werkplaats voor jeugdhulp' naar voren. Denk aan de school en/of klas als werkplaats, de school als wijk en werken vanuit een wijkteam. Hierbij werd het mbo Rijnland in Zoetermeer als locatie genoemd waar de volgende stappen kunnen worden gezet.

De inbreng van de deelnemers wordt meegenomen in de verdere uitwerking van een bestuurlijk voorstel. Dit heeft als doel te komen tot werkbare uitvoeringsvarianten voor 'mbo als werkplaats voor jeugdhulp' binnen onze regio.

 

Afbeeldingen

Waarderen

X (voorheen Twitter)

Contact
nieuws@sbjh.nl

Jeugdhulpregio Haaglanden bestaat uit de volgende gemeenten: Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Delft, Wassenaar, Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp, Midden-Delfland, Westland

Dit platform is een initiatief van het Programmabureau Jeugdhulp Haaglanden en het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden 

 
Cookie-instellingen