Interprofessioneel samenwerken tussen onderwijs en jeugdhulp

711 keer bekeken 0 reacties

Tijdens twee deelsessies van de conferentie 'Bewogen en bevlogen' stond de cruciale samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp centraal. Deze samenwerking, die al lange tijd speelt, is een belangrijk speerpunt in de Regiovisie Jeugdhulp Haaglanden.

In de deelsessie 'Praktijkvoorbeelden van individuele naar collectieve jeugdhulp op school' deelden professionals uit het onderwijs en jeugdhulp hun dagelijkse samenwerkingspraktijken en de lessen die ze hebben geleerd.

Verschillende  samenwerkingsinitiatieven werden gepresenteerd, waaronder 2sur5 & Pleysier College, Prodeba & Het Avontuur, Ipse de Bruggen & 't Kraaienest, en gro-up & de Blokpoelschool. Deze initiatieven zijn vaak ontstaan op de werkvloer, waarmee gespecialiseerde jeugdhulp sneller beschikbaar is, de drempel voor leerlingen en ouders laag is en er effici├źnter wordt samengewerkt.

Door simpelweg te beginnen, ontstaat de kans om deze samenwerking verder te ontwikkelen en meer leerlingen de juiste ondersteuning te bieden, waardoor schooluitval kan worden voork├│men. Het overstappen van individuele naar collectieve financiering biedt flexibiliteit om 'te doen wat nodig is'. Jeugdhulpverleners kunnen hierdoor breder worden ingezet, bijvoorbeeld voor het coachen van leerkrachten en het (door)ontwikkelen van het pedagogisch klimaat op school.

In een verdiepende deelsessie werd besproken hoe we 'doen wat nodig is' kunnen realiseren. Als inspirerend voorbeeld werd de samenwerking tussen de Musketier (SO cluster4) en gro-up jeugdhulp toegelicht door beide partijen en de gemeente Zoetermeer. De Oudersraad reageerde enthousiast en wilde meer van dergelijke voorbeelden in de regio zien.

De conclusie van deze deelsessie was dat een gemeenschappelijke visie wordt gedeeld: niet elke kwetsbaarheid vereist ondersteuning. Het principe van 'thuis nabij' houdt in dat speciale behoeften zoveel mogelijk in een reguliere setting worden vervuld, zonder een 'harde knip' tussen zorg en onderwijs. Hierbij zijn de leidende principes: uitgaan van mogelijkheden en perspectief bieden, een verschuiving van curatieve naar preventieve benaderingen (met behoud van curatieve opties), de overgang van individuele naar collectieve financiering, en een nadruk op leren van en met elkaar.

 

Afbeeldingen

Waarderen

X (voorheen Twitter)

Contact
nieuws@sbjh.nl

Jeugdhulpregio Haaglanden bestaat uit de volgende gemeenten: Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Delft, Wassenaar, Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp, Midden-Delfland, Westland

Dit platform is een initiatief van het Programmabureau Jeugdhulp Haaglanden en het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden 

 
Cookie-instellingen