Kinderen met dyslexie in duo’s of groepjes begeleiden?

431 keer bekeken 0 reacties

De Deeltafel Dyslexie stond op de Ontwikkeltafel van 24 november 2022 in het teken van ontmoeten en ideeën delen over hoe dyslexie-begeleidingstrajecten ook anders kunnen worden ingevuld. In de praktijk blijken jeugdhulpaanbieders vergelijkbare uitdagingen te hebben, zoals de wachtlijsten. De behoefte aan samenwerking tussen aanbieders bleek groot. De belofte in de uitnodiging voor deze Deeltafel ‘er gebeuren dingen wanneer je elkaar ontmoet’ werd zeker waargemaakt.

Dankzij de ontmoetingen zijn er mooie contacten gelegd met de intentie elkaar te helpen bij het oplossen van de wachttijden. De Deeltafel werd als heel inspirerend ervaren, mede dankzij de interessante aftrap van Arjan Reniers, directeur van de Bazaltgroep.

Arjan hield een pleidooi voor hoe je dyslexie begeleidingstrajecten voor kinderen ook in een andere vorm kunt bieden; bijvoorbeeld in duo’s of groepjes. “Het motiveert kinderen als ze zien dat ze niet de enigen zijn. Als zij andere kinderen met dyslexie ontmoeten bevordert dat de leesmotivatie”, was Arjan’s eerste voorzichtige conclusie. “Bovendien kunnen kinderen dankzij deze aanpak eerder worden geholpen en levert het een besparing op als meerdere kinderen tegelijkertijd een traject volgen.”

Aan de Deeltafel werd levendig gediscussieerd of werken in duo’s of groepjes wenselijk en haalbaar is. De voordelen uit Arjan’s betoog werden onderschreven door de meeste deelnemers. Een kritische noot werd geplaatst of het organisatorisch te realiseren is. Het ene kind is mogelijk verder in de ontwikkeling dan de ander. De samenstelling van groepjes is hierbij bepalend. Ook moet er goed worden gekeken naar de bedrijfsmatige vraagstukken als een aanbieder structureel groepsaanbod gaat organiseren.

Contractmanager Minke Jellema van het Servicebureau leidde de Deeltafel: “Graag ga ik de komende tijd met aanbieders van dyslexie-ondersteuning om tafel om te verkennen wat zij in de dagelijkse praktijk tegenkomen en te bespreken hoe het aanbod het beste kan worden afgestemd op de vraag. Kinderen functioneel geletterd maken is het doel. Daarvoor moet het nodige gebeuren zodat ze op niveau komen.” Minke is blij met de toezegging van alle deelnemers om de komende tijd mee te werken aan oplossingen. Zij opperde onder  meer: “Laten we kijken of het organiseren van een pilot waarbij kinderen met dyslexie in duo’s of groepjes begeleiding krijgen tot de mogelijkheden behoort. Bijvoorbeeld in samenwerking met een universiteit.”

Meer weten? Als je lid bent van de community kun je met je inloggegevens naar de documenten over de Ontwikkeltafel.

Ga hier naar het verslag van de Deeltafel Dyslexie.

Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden

Afbeeldingen

Waarderen

X (voorheen Twitter)

Contact
nieuws@sbjh.nl

Jeugdhulpregio Haaglanden bestaat uit de volgende gemeenten: Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Delft, Wassenaar, Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp, Midden-Delfland, Westland

Dit platform is een initiatief van het Programmabureau Jeugdhulp Haaglanden en het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden 

 
Cookie-instellingen