Herzieningen resultaat van samenwerktraject 2021/2022

523 keer bekeken 0 reacties

Op 26 oktober jl. zijn de Herzieningen van de jeugdhulp-overeenkomsten definitief gepubliceerd. Deze herzieningen zijn het resultaat van een intensief en vooral constructief samenwerkingstraject aan de Ontwikkeltafel tussen contractpartners: de gemeenten en gecontracteerde jeugdhulpaanbieders.

De aangepaste contractdocumenten die voortvloeien uit de herzieningsprocedure staan op onze website. Ga naar de contractdocumenten met een ingangsdocument per 1 januari 2023 via de link: Contractdocumenten Jeugd 2021 e.v. – SBJH. De tarieven, inclusief indexering voor het jaar 2023 zullen uiterlijk in december 2022 via dezelfde weg bekend worden gemaakt.

Wij zijn erg enthousiast over de plezierige manier van samenwerken aan de Ontwikkeltafel en de manier waarop deze herzieningen tot stand zijn gekomen. Dat leidt ons tot de vraag: maar hoe breng je (de soms wat taaie) informatie over de herzieningsprocedure op een leuke, aantrekkelijke en duidelijk manier? Dit jaar hebben wij voor het eerst gebruik gemaakt van een interactieve PDF ter ondersteuning van de communicatie over deze herzieningsprocedure. Wij horen hier positieve geluiden over maar horen graag jouw tips en tops hierover voor volgend jaar.

Wil je meer weten over de herzieningen? Hierna de belangrijkste vragen op een rij. Ook kun je als community lid van www.jeugdhulphaaglanden.nl meer hierover lezen via deze link.

Waarom hebben we jaarlijks herzieningen?

Per 1 januari 2021 zijn de huidige Ontwikkel- en Resultaatovereenkomsten Jeugdhulp H10 2021 e.v. in werking getreden. Een bijzondere eigenschap van deze overeenkomsten is dat er een systeem is ingebouwd om in de loop van de tijd gezamenlijk afspraken te herzien d.m.v. een herzieningsprocedure. Zodat er steeds rekening gehouden kan worden met geleerde lessen, nieuwe ontwikkelingen et cetera zonder dat er opnieuw een inkooptraject opgestart moet worden.

Waar hebben de herzieningen betrekking op?

Sinds 2021 heeft de herzieningsprocedure steeds betrekking op dezelfde onderwerpen: productbeschrijvingen, tarieven en inkoop-juridische zaken t.a.v. de Ontwikkel- en Resultaatovereenkomst incl. bijlagen. Ook voor dit jaar is dit het geval.

Hoe kun je invloed hebben om de jeugdhulp te verbeteren binnen onze regio?

Wil jij actief meewerken om geleerde lessen, nieuwe ontwikkelingen e.d. met elkaar te delen? Meld je dan aan bij de maandelijkse Ontwikkeltafels (over het algemeen iedere derde donderdag van de maand). Want zo kun je eraan bijdragen dat jouw kennis en ervaring landen in de gezamenlijke werkafspraken en daarmee een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de jeugdhulp en de samenwerking tussen contractpartners die jouw eigen dagelijkse praktijk overstijgt. Overigens, niet alle voorgestelde verbeteringen hoeven persé te leiden tot herzieningen. En dat is maar goed ook, want anders zou alles wat we doen in ons dagelijks werk onderworpen zijn aan het administratieve proces dat herzieningen toch ook zijn. Het punt is natuurlijk, dat er in dialoog snel en gemakkelijk ervaringen gedeeld kunnen worden en waar dat kan ook direct toegepast, zonder dat dit formeel onderdeel hoeft te zijn van de (nieuwe) contractuele afspraken. Met name het digitale handboek, waarin we gezamenlijk de alledaagse werkprocessen op een eenvoudige manier uitwerken, is in dit verband een ideaal hulpmiddel.

Tot slot: wij merken dat er behoefte bestaat om hybride te werken: digitaal waar dat kan, fysiek als het nodig is. Dus bieden we komende maanden digitale sessies, vooral om snel en met minimale logistieke belasting informatie te delen, en Ontwikkeltafels op locatie voor de momenten dat we echt even oog-in-oog met elkaar de diepte in willen duiken.

Vragen en/of opmerkingen over de Ontwikkeltafel graag sturen aan het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden via: kees.verhaar@h10inkoop.nl.

Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden

Afbeeldingen

Waarderen

X (voorheen Twitter)

0  reacties

Contact
nieuws@sbjh.nl

Jeugdhulpregio Haaglanden bestaat uit de volgende gemeenten: Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Delft, Wassenaar, Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp, Midden-Delfland, Westland

Dit platform is een initiatief van het Programmabureau Jeugdhulp Haaglanden en het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden 

 
Cookie-instellingen