Toegangsportaal

919 keer bekeken 0 reacties

Sinds begin dit jaar werken de medewerkers in de lokale teams van de gemeenten met het toegangsportaal. Dit portaal helpt de medewerkers om zicht en grip te krijgen op de bestedingsruimte en het richtinggevend kader.

Omdat het richtinggevend kader verschilt per product en aanbieder, kan met dit hulpmiddel makkelijk gezocht worden. De actuele stand van de bestedingsruimte is ook eenvoudig te bekijken. Het toegangsportaal helpt gebruikers. Het portaal laat (ook) de stand van de declaraties [declaratiegraad] zien, de toewijzingen en de verzilvering daarvan en het aantal cliënten.

Medewerkers in de lokale teams kunnen per verzoek om toewijzing (VOT) of verzoek om wijziging (VOW) inzien hoe deze zich verhoudt tot het richtinggevend kader en de bestedingsruimte. Het toegangsportaal biedt hiervoor meerdere hulpmiddelen. Een interne toewijzing die door het lokale team zelf wordt afgegeven kan met het instrument ook getoetst worden aan het richtinggevend kader en bestedingsruimte.

Het toegangsportaal wordt doorontwikkeld zodat het de toegang nog beter kan ondersteunen. We onderzoeken bijvoorbeeld op welke wijze het portaal ter beschikking gesteld kan worden aan externe verwijzers zoals POH’ers of GI’s.

Afbeeldingen

Waarderen

X (voorheen Twitter)

Contact
nieuws@sbjh.nl

Jeugdhulpregio Haaglanden bestaat uit de volgende gemeenten: Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Delft, Wassenaar, Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp, Midden-Delfland, Westland

Dit platform is een initiatief van het Programmabureau Jeugdhulp Haaglanden en het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden 

 
Cookie-instellingen