Ontwikkelen: tot volle wasdom doen komen

450 keer bekeken 0 reacties

Eén van de omschrijvingen die het woordenboek geeft voor het begrip ‘ontwikkelen’ is het tot volle wasdom doen komen. In de context van de jeugdhulp is dat een inspirerende omschrijving, omdat deze ook verwijst naar het doel waarvoor we ons inzetten:

het tot volle wasdom doen komen van onze kinderen en jeugdigen.

De afgelopen maanden hebben gemeenten, jeugdhulpaanbieders, Programmabureau en Servicebureau hard gewerkt om aan de Ontwikkeltafel allerlei onderwerpen verder tot volle wasdom te brengen. Daarbij hebben we ook al goede resultaten geboekt, zoals onder meer blijkt uit de herzieningen die vanuit de Ontwikkeltafel worden voorgesteld richting 2022. Een prestatie waar de gezamenlijke werkgroepen die de tafels voorbereiden en de deelnemers aan de daar gevoerde gesprekken zonder meer een pluim voor verdienen.

Niet het minst, doordat die resultaten bereikt zijn, terwijl de dialoog onmiskenbaar werd belemmerd door de corona-perikelen. We zijn daarbij actief ondersteund door Anja Romein, Marga Lagendijk en Desiree Dallenga van het Servicebureau en door Manon Klaver en Nienke Keizer van Nekzt die als stille en meestentijds onzichtbare krachten het mogelijk hebben gemaakt dat we de Ontwikkeltafels op een digitale wijze vorm konden geven.

Voor het najaar buigen we ons op dit moment over de vraag hoe we binnen dat digitale vergaderen meer ruimte kunnen vinden voor interactie, opdat een ieder vanuit zijn of haar kennis en ervaring actief bij kan dragen aan het ontwikkelen van de onderwerpen die dan op de rol staan. Die onderwerpen zullen we in de eerste nieuwsbrief na de zomervakantie nader introduceren – en uiteraard is het ook mogelijk om onderwerpen aan te dragen via nieuws@h10inkoop.nl.

Uiteraard hopen we, dat het tegen die tijd ook weer mogelijk is om elkaar bij tijd en wijle fysiek te treffen. Echter, we ervaren ook dat digitaal een belangrijk voordeel heeft: de vereiste tijdsinvestering is beter te overzien, omdat er niet naar en van een locatie gereisd hoeft te worden. Wij denken daarom na over de vraag hoe een goede balans te vinden tussen digitaal en fysiek (en hopen van harte dat een nieuwe corona-golf ons niet tot een keuze zal dwingen).

De uitkomsten van het gezamenlijk ontwikkelen ontsluiten we via de digitale leeromgeving. Die biedt onze professionals in de uitvoering de kans om het eigen vakmanschap te onderhouden en – inderdaad – verder te ontwikkelen. We onderzoeken nog, of en zo ja hoe we dat ook kunnen verbinden aan de vereisten vanuit SKJ. In ieder geval hopen we op deze mainer bij te dragen aan het leven lang leren dat nodig is om effectief en doelmatig jeugdhulp te kunnen blijven bieden. Wat nog wel tot de intrigerende vraag leidt of we vanwege die opdracht tot een leven lang leren ooit de volle wasdom zullen bereiken…..

Kees Verhaar,
Ketencoördinator Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden

Afbeeldingen

Waarderen

X (voorheen Twitter)

0  reacties

Contact
nieuws@sbjh.nl

Jeugdhulpregio Haaglanden bestaat uit de volgende gemeenten: Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Delft, Wassenaar, Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp, Midden-Delfland, Westland

Dit platform is een initiatief van het Programmabureau Jeugdhulp Haaglanden en het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden 

 
Cookie-instellingen