Webinar transformatie | ervaringsdeskundigheid Haaglanden 7 juli

51 keer bekeken 0 reacties

Op woensdag 7 juli 2021 van 9.30 tot 11.30 uur is er een inspirerend webinar over Transformatie Jeugdhulp in regio Haaglanden. Ervaringsdeskundigheid, vakbekwaamheid en klant centraal zijn thema’s die aan de orde komen. Het webinar is speciaal bedoeld voor beleidsmakers, managers, bestuurders en

hulpverleners in Haaglanden die graag geïnspireerd de zomer in willen gaan.
De transformatieprogramma's Jeugd zijn in volle gang. Zo ook in Haaglanden. Samenwerken met opvoeders en jongeren en inzet van ervaringskennis zijn daarbij cruciaal.

We beloven een afwisselend programma. Er volgt een college van Alie Weerman, lector GGZ & Samenleving aan Hogeschool Windesheim, met vernieuwende ideeën over de toepassing van ervaringsdeskundigheid. Daarnaast bieden jongeren van JONG doet mee! een speciaal ontwikkeld instrument aan dat betrekking heeft op gedragsregels in de hulpverlening. Wethouder Jakobien Groeneveld van Zoetermeer en Marjolein Moonen van de Haagse Hogeschool nemen het in ontvangst. Meld je hier aan.

Over JONG doet mee!

JONG doet mee! is een platform van jongerenraden en jongeren die ervaring hebben met jeugdhulp en dak- en thuisloosheid in Haaglanden. De leden van het platform willen samen met de gemeenten en instellingen uit Haaglanden de jeugdhulp verbeteren voor alle jongeren en gezinnen. Zij geven gevraagd en ongevraagd advies aan gemeenten en instellingen.

Over Alie Weerman

Dr. Alie Weerman is psycholoog en lector GGZ en Samenleving. Zij combineert wetenschappelijke kennis, praktisch-professionele kennis en ervaringskennis en doet vooral participatief actieonderzoek op het snijvlak van psychiatrie en samenleving. Ze legt ongebruikelijke praktische verbindingen door formele systemen heen en doet dat meestal met kunstzinnige methodes (art-based). bron: www.windesheim.nl

Klik hier om de uitnodiging te downloaden.

 

Afbeeldingen

Waarderen

X (voorheen Twitter)

0  reacties

Contact
nieuws@sbjh.nl

Jeugdhulpregio Haaglanden bestaat uit de volgende gemeenten: Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Delft, Wassenaar, Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp, Midden-Delfland, Westland

Dit platform is een initiatief van het Programmabureau Jeugdhulp Haaglanden en het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden 

 
Cookie-instellingen