Werkbezoek Liberis

ProfielfotoMonique van Baarle 19-05-2023
566 keer bekeken 0 reacties

Vanuit de jeugdhulpregio Haaglanden brengen we geregeld een werkbezoek aan de jeugdhulpaanbieders die actief zijn voor de jeugd in Haaglanden.

Zo zijn we in maart langs geweest bij Stichting Liberis. wij werden hartelijk ontvangen door Marinka van Slooten – Heijkoop,  zorgcoördinator bij Stichting Liberis. Liberis biedt behandeling en begeleiding aan kinderen tussen 2 tot 12 jaar. met (een vermoeden van) autisme Zij richten zich voornamelijk op kinderen die vastlopen in hun ontwikkeling en die nog lastig mee kunnen komen in een groepssetting en/of onderwijsomgeving. Zij willen een stimulerende plek bieden aan de kinderen om zich in groepsverband te leren ontwikkelen en hen voor te bereiden op een passende vervolgplek, bij voorkeur onderwijs.   

Een leeromgeving voor kinderen

Liberis heeft vier ruimtes voor groepen kinderen. De groepen zijn samengesteld op basis van de leeftijd en de ondersteuningsbehoeften van de kinderen. De ruimte voor de peuters is zo ingericht dat de kinderen gestimuleerd worden om te spelen en te oefenen met voorschoolse vaardigheden. De ruimte voor de oudste kinderen lijkt al meer op een klaslokaal met tafeltjes en stoeltjes. Zo wennen zij al een beetje aan de onderwijssetting. De kinderen zijn niet langdurig in zorg bij Liberis. De behandeling en begeleiding is gericht op uitstroom naar een passende plek. Voor de meeste kinderen is dat het speciaal (basis)onderwijs. Voor sommige kinderen blijkt de onderwijssetting niet passend en wordt gezocht naar alternatieve dagbesteding. De uitstroom valt of staat met beschikbare en passende (onderwijs)plekken. De samenwerking met het onderwijs is daarom heel belangrijk voor deze kinderen. Marinka vertelt dat zij soms samen met de scholen zoeken naar tussenoplossingen die kinderen zo goed mogelijk stimuleren totdat er een passende onderwijsplek beschikbaar is.

De locatie van Liberis in Ypenburg is omringd door een school en een kinderopvang. Sommige kinderen die in behandeling zijn bij Liberis kunnen ‘oefenen’ in een klas bij de school om de hoek. Ook verkennen zij een nieuwe samenwerking met de kinderopvang, zodat kinderen kunnen oefenen met zelfstandigheid en nieuwe vaardigheden kunnen aanleren. Tijdens ons bezoek hebben we ook kennisgemaakt met de hond van een van de begeleiders die elke dag aanwezig is. De kinderen kunnen de hond zelf opzoeken en ervaren hoe het is om contact te maken met het beestje. Daarnaast wordt de hond gericht ingezet als hulpmiddel bij het oefenen van vaardigheden. Hoe leuk is dát?!

Ouders

Tijdens de behandeling en begeleiding bij Liberis staat de ondersteuningsbehoefte van het kind centraal. Ouders spelen hierin een belangrijke rol. Zij worden aangemoedigd om zelf kun kind te brengen en halen bij Liberis. Op die manier onderhouden zij contact met de zorgprofessionals. Daarnaast organiseert Liberis workshops voor ouders waarin de beginselen van de Applied Behavior Analysis (ABA) worden besproken. Er worden ook oudertrainingen opgezet waarbij ouders specifieke hulpvragen kunnen inbrengen, zoals eetproblemen, zindelijkheidstraining of het bevorderen van interactie met broertjes en zusjes.

Werken bij Liberis

In haar behandeling werkt Liberis vanuit de kaders van de Applied Behavior Analysis (ABA). Het biedt het een constructieve manier van het aanleren van vaardigheden waarbij stapsgewijs werken en het opdoen van succeservaringen centraal staan. Vanuit de gedachte dat ieder kind uniek is, wordt indien nodig de ABA aangevuld met andere methodieken om voor elk kind maatwerk te kunnen bieden. Nieuw personeel volgt een intern traject over de ABA-methode. In dit traject worden de professionals begeleid en ontvangen zij feedback op basis van video-opnames en meekijk momenten. Deze ‘onboarding’ zorgt ervoor dat alle medewerkers op een gelijke consistente manier met  de kinderen werken.

Meer informatie? Bezoek de website van Stichting Liberis.

Afbeeldingen

Contact
nieuws@sbjh.nl

Jeugdhulpregio Haaglanden bestaat uit de volgende gemeenten: Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Delft, Wassenaar, Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp, Midden-Delfland, Westland

Dit platform is een initiatief van het Programmabureau Jeugdhulp Haaglanden en het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden 

 
Cookie-instellingen