Wethouder Marieke van Bijnen: samen duidelijk afbakenen wat onder jeugdhulp valt

Joske Giesen 26-10-2022
875 keer bekeken 0 reacties

“Jongeren in de meest kwetsbare situaties zo goed mogelijk ondersteunen, stevig inzetten op tegengaan van wachtlijsten en kinderen in één keer naar de meest passende hulp” geeft wethouder Marieke van Bijnen van gemeente Pijnacker-Nootdorp aan als belangrijkste doelen.

Haar jarenlange ervaring in het sociaal domein komt hierbij goed van pas. Als wethouder werkt zij samen met wethouders uit alle andere gemeenten in de jeugdhulpregio Haaglanden. Zij geeft sinds 2020 actief invulling aan haar rol als lid van het Bestuurlijk Overleg Jeugd (BOJ), samen met haar bestuurlijke collega’s van de andere negen gemeenten.

Intensieve samenwerking Haaglanden

“We werken op een hele fijne manier samen om de opgave die we in onze Regiovisie voor jeugdhulp “De Toekomst is Nu” hebben vastgelegd goed te kunnen uitvoeren. Tijdig inzetten van passende hulp en het versterken van het gewone opgroeien zijn voorbeelden van onze gezamenlijke ambities. De totstandkoming van de Regiovisie was een intensief traject dat we doorlopen hebben met gecontracteerde partners en ouders en jongeren zelf. Samen hebben we duidelijke ambities gesteld. Ook al verschilt de aanpak per gemeente, onze uitdagingen blijven dezelfde zoals normaliseren of pleegouders ondersteunen. De rol van het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden is hierbij cruciaal; ik ben zeer te spreken over de manier waarop onze gemeenten op de Ontwikkeltafels met onze partners in de volle breedte kijken naar hoe we kinderen en opvoeders (beter) kunnen helpen. Samen de kwaliteit van de ondersteuning en zorg verbeteren en tegelijkertijd meer grip krijgen op de toenemende kosten zoals met het Richtinggevend Kader. Ik wil mijn waardering uitspreken voor deze grote betrokkenheid en inzet van jeugdigen, opvoeders en professionals/aanbieders.”

Opgroeien gaat met vallen en opstaan

Eén van de leidende principes van de Regiovisie is ‘opgroeien gaat met vallen en opstaan’: oog hebben voor talenten van kinderen en jongeren, beschermende factoren versterken en niet onnodig problematiseren, medicaliseren of diagnosticeren. Daar waar jeugdzorg nodig is, wordt vanaf de start gewerkt aan versterking van het gewone leven. Als moeder in een samengesteld gezin met vijf kinderen van 6 tot 13 jaar heeft Marieke zelf de nodige opvoedervaring en weet wat daar dagelijks bij komt kijken. “Het is normaal dat het opvoeden en opgroeien van kinderen gepaard gaat met uitdagingen. We zijn allemaal weleens verdrietig of boos of druk. Het is belangrijk dat ouders, verwijzers en jeugdprofessionals kijken vanuit het perspectief en de omgeving van het kind. Niet iedereen met een hulpvraag heeft jeugdhulp nodig. We moeten ons steeds de vraag stellen wat het kind en het gezin écht nodig hebben en dit vooral ook aan onze kinderen vragen. Dit vergt een domein-overstijgende aanpak. Ik laat me hierbij graag inspireren door Bert Wienen, Associate lector Jeugd aan Hogeschool Windesheim en ik sluit me dan ook aan bij wat hij schetst in dit artikel over ‘De omwenteling’.”

Rol van de overheid en de samenleving

Gemeenten zijn vanuit de Jeugdwet verantwoordelijk voor het organiseren van jeugdhulp. Het is van groot belang om kinderen die zorg nodig hebben zo snel mogelijk, passende zorg te geven. Daarvoor moeten wachtlijsten worden weggewerkt en steeds bekeken worden of er voldoende passend aanbod is. Daarnaast is het goed om duidelijker af te bakenen wat onder jeugdhulp valt. Ook kan de samenleving een rol spelen. Je kunt als mens bijdragen aan het levensgeluk van de ander. Veel dingen die nu aan de hand zijn kunnen met elkaar worden opgepakt, de vele vrijwilligers-initiatieven en maatjes-projecten in onze regio tonen dit dagelijks aan. Ook het onderling bespreekbaar maken van opvoedvraagstukken is belangrijk. Onzeker zijn over opvoeden is heel normaal; het helpt dan door met elkaar als ouders het gesprek hierover aan te gaan. Wat ik ook zie is de toenemende prestatiedruk onder kinderen en jongeren. De prestatiedruk is groot in Nederland, ruim 40% van de tieners ervaart druk van de maatschappij. Bijna de helft van de meisjes voelt vaak of regelmatig de druk van de eigen verwachtingen, blijkt uit onderzoek van het CBS. Deze druk kan stress geven, wat belemmerend kan zijn voor de brede ontwikkeling. Een theoretische opleiding waarderen we soms meer dan een praktische, terwijl ieder kind een uniek talent heeft en alle vaardigheden en competenties van groot belang zijn voor onze samenleving. Daar wil ik graag aandacht voor vragen. Dat we kinderen de ruimte geven om zichzelf te ontwikkelen. En vertrouwen hebben in hun veerkracht. Kortom er is nog veel winst te halen in de samenleving zelf.”

Oproep

Marieke van Bijnen doet graag een oproep aan iedereen die goede ideeën over jeugdhulp heeft. Vooral ervaringen van ouders en kinderen zijn welkom. Reacties en tips kunnen naar: bestuurssecretariaat@pijnacker-nootdorp.nl.

 

Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden

Afbeeldingen

0  reacties

Contact
nieuws@sbjh.nl

Jeugdhulpregio Haaglanden bestaat uit de volgende gemeenten: Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Delft, Wassenaar, Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp, Midden-Delfland, Westland

Dit platform is een initiatief van het Programmabureau Jeugdhulp Haaglanden en het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden 

 
Cookie-instellingen