Handige tool "Basisafspraken omgang hulpverleners en jongeren"

ProfielfotoAnja Romein 30-03-2022
731 keer bekeken 0 reacties

In 2021 presenteerden de jongeren van JONG doet mee! de door hen ontwikkelde Basisafspraken over hoe hulpverlener en jongere met elkaar omgaan. Nu is er een handige tool van gemaakt!

"Van geschokt dat dit nodig is!" tot "We moeten ons een beetje schamen". Dat waren wat eerste reacties op het document met basisafspraken in de hulpverlening dat JONG doet mee! op 7 juli lanceerde. Er is nu een handige tool van gemaakt die je kunt downloden via: https://www.jongdoetmee.nl/wp-content/uploads/2021/07/basisregels-OmgaanMetElkaar-jongere-en-hulpverlener.pdf

Elke keer blijkt uit onderzoek in de jeugdhulp dat jongeren en ouders vervelende ervaringen hebben in hun contact met de hulpverlener. Ongelijkwaardig, geen aandacht, ‘je mag zelf niet te laat komen en zij komt altijd te laat’ enz. Daarom hebben jongeren van JONG doet mee! zelf een oplossing bedacht. Voortaan maken hulpverlener en jongeren aan het begin van de hulp met elkaar afspraken hoe ze met elkaar omgaan. En versloft het later? Dan pak je de ondertekende afspraken er nog een keer bij en bespreek je het weer. In de volgende onderzoeken naar ervaringen willen we meer tevredenheid zodat alle energie naar de hulp gaat in plaats van verloren gaat in gedoe over omgangsregels.

Op 7 juli zijn de Basisafspraken met een filmpje overhandigd aan de gemeente Zoetermeer, de Haagse Hogeschool en jeugdhulpinstellingen Youz en Jeugdformaat. Wethouder, bestuurder én onderwijs waren enthousiast en gaan er concreet mee aan de slag. 

In dit Filmpje: vertellen jongeren over 3 BASISAFSPRAKEN in de JEUGDHULP  .

❝Een fantastisch filmpje en basisregels over hoe we met elkaar omgaan. Uit onderzoek blijkt dat dit nodig is. Dit instrument gaat daarbij helpen. We gaan het gebruiken in onderwijs, onder andere in de trainingen gespreksvoering voor eerstejaars.❞
drs. Marjolein Moonen MBA, directeur faculteit social work Haagse Hogeschool Den Haag

❝Geschokt dat we zo’n document moeten hebben, terwijl we denken dat het goed op orde is. Het is mooi om zo met elkaar samen in gesprek te gaan. We gaan het plaatsen op intranet en in alle regionale managementoverleggen bespreken. Ik ben trots dat ex-cliënten van Youz hier een aandeel in hebben.❞  
Arlette van Amerongen MD MBA, directeur zorg Youz

❝Je verwacht dat dit standaard is in de praktijk. Doe effe normaal zou je denken! Fijn dat er in de regiovisie al aandacht voor is. Dit instrument helpt om het concreet te maken. Ik ga het morgen in het overleg met alle wethouders over de regiovisie jeugd zeker ook bespreken.❞
Jakobien Groeneveld, wethouder Gemeente Zoetermeer

❝We moeten ons een beetje schamen dat dit nodig is. We gaan het dit jaar uitgebreid op intranet zetten en het uitwerken in de plannen voor komend jaar. Ook gaan we dit document inbrengen in onze opleidingsacademie en ik vraag de cliëntenraad om dit bij jongeren bekend te maken. Ik stel voor dat we volgend jaar in deze samenstelling bijeenkomen en evalueren wat ermee is gedaan en welke vervolgstappen we kunnen zetten.❞
Hugo van Eijk bestuurssecretaris bij Jeugdformaat

Hoe ga jij dit in jouw werk, gemeente of organisatie gebruiken? 

Afbeeldingen

Contact
nieuws@sbjh.nl

Jeugdhulpregio Haaglanden bestaat uit de volgende gemeenten: Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Delft, Wassenaar, Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp, Midden-Delfland, Westland

Dit platform is een initiatief van het Programmabureau Jeugdhulp Haaglanden en het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden 

 
Cookie-instellingen