De Kracht van het Gewone: Voorbeelden ter inspiratie voor normaliseren

711 keer bekeken 0 reacties

Normaliseren is hot! Vrijwel alle gemeenten zijn er mee bezig. Het wordt in de jeugdsector vaak in één adem genoemd met demedicaliseren, ontzorgen en versterken van eigen kracht. In de regiovisie Jeugdhulp Haaglanden heeft het een plek gekregen onder de titel “Versterken van het gewone opgroeien en opvoeden”. Maar hoe ziet dat er in de praktijk uit, normaliseren?

Het Leernetwerk Normaliseren (LNW), een onderdeel van de Werkplaats SAMEN, heeft 13 voorbeelden in beeld gebracht die laten zien hoe normaliseren écht inhoud krijgt.

Deze voorbeelden, die in de publicatie "De Kracht van het Gewone" zijn opgenomen, dienen als inspiratie voor iedereen die betrokken is bij opgroeien en opvoeden. Ze laten zien wat er al gebeurt en hoe dit aansluit bij de visie op normaliseren van het LNW. Bovendien passen deze voorbeelden heel goed binnen het thema van de Week van de Opvoeding 2023 (2 tot en met 8 oktober): 'Samen delen, samen weten'. De onderzoekers hebben niet alleen bekeken wat werkt in deze voorbeelden, maar ook waar er nog ruimte is voor verbetering.

Eén van de praktijkvoorbeelden die worden belicht is het beleid van de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Het zet in op preventie met vroegsignalering, beschermende factoren en het vergroten van zowel de eigen kracht als het eigen netwerk. Andere inspirerende voorbeelden uit het onderzoek zijn onder meer de groepstraining Het Begint Bij Mij dat is gericht op autonomie, eigen kracht, ouderschap en het bespreekbaar maken van opvoedvragen en Buurtgezinnen, waarbij steungezinnen worden gekoppeld aan een vraaggezin.

De voorbeelden laten zien hoe we het opgroeien en opvoeden van onze jeugd kunnen verbeteren en dat we kunnen zorgen voor gezonde en veilige opgroeimogelijkheden door samen te werken aan een normale benadering.

Tijdens de regionale conferentie Bewogen en bevlogen van 5 oktober 2023 vormt de publicatie "De Kracht van het Gewone" de basis voor het gesprek om samen na te denken over hoe we normaliseren kunnen integreren in beleid en praktijk.

Afbeeldingen

Contact
nieuws@sbjh.nl

Jeugdhulpregio Haaglanden bestaat uit de volgende gemeenten: Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Delft, Wassenaar, Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp, Midden-Delfland, Westland

Dit platform is een initiatief van het Programmabureau Jeugdhulp Haaglanden en het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden 

 
Cookie-instellingen