Cisgender, non-binair of genderqueer

408 keer bekeken 0 reacties

Ken jij de betekenis van deze begrippen? Tijdens de regionale conferentie Bewogen en bevlogen krijg je de kans om je kennis over genderdiversiteit op te krikken en met collega’s in gesprek te gaan over gendersensitieve hulp.

De gespecialiseerde genderzorg is zo’n beetje de enige plek voor mensen met vragen over hun genderidentiteit, ongeacht de omvang van hun zorgen. Dit leidt tot lange wachtlijsten in de gespecialiseerde genderzorgcentra. Maar het gangbare idee dat elke gendergerelateerde kwestie medische specialistische zorg vereist, is een misverstand. Genderkwesties zijn veel breder en zijn vaak verweven met andere aspecten van het leven. Veel transgenders ervaren niet alleen de behoefte aan medische of psychologische hulp, maar ook maatschappelijke problemen zoals gebrek aan acceptatie, onbegrip, en de druk van het gepolariseerde debat over hun plaats in de samenleving. De invloed van leeftijdsgenoten, familie en de school spelen een grote rol.

Eén van de aanbevelingen uit het onderzoeksrapport Mijn Gender Wiens Zorg (2023) richt zich dan ook op de kennis over en integratie van trans personen in de maatschappij: “Leer professionals in belangrijke beroepen zoals leraren, maatschappelijk werkers en werkgevers, praten over genderidentiteit via educatieve modules en webinars. Geef hen gereedschap om het gesprek aan te (durven) gaan.”

Hier dragen we graag ons steentje aan bij en zijn daarom heel blij met de bijdrage van Anouk Balleur aan het programma van Bewogen en bevlogen. Anouk is klinisch psycholoog en al jaren werkzaam in de genderzorg. Daarnaast heeft zij veel ervaring in de Jeugd-GGZ, werkte zij mee aan wetenschappelijk onderzoek gerelateerd aan genderdysforie en is zij docent bij de Rino Groep. In de deelsessie ‘Transgender; niet omdat ik anders wil zijn , maar omdat ik mezelf wil zijn’ van de regionale conferentie Bewogen en bevlogen, zal zij haar ervaring en kennis met de deelnemers delen. Anouk over wat haar beweegt: “Ik merk dat hulpverleners een drempel voelen om in gesprek te gaan met transpersonen, omdat ze denken dat ze dan heel specialistische kennis moeten hebben. Het belangrijkste is echter dat je bereid bent om samen op onderzoek uit te gaan en sensitiviteit ontwikkelt voor hoe je het gesprek aangaat. Met deze workshop hoop ik mensen enthousiast te maken om met deze doelgroep aan de slag te gaan.”

Afbeeldingen

Contact
nieuws@sbjh.nl

Jeugdhulpregio Haaglanden bestaat uit de volgende gemeenten: Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Delft, Wassenaar, Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp, Midden-Delfland, Westland

Dit platform is een initiatief van het Programmabureau Jeugdhulp Haaglanden en het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden 

 
Cookie-instellingen