Regiovisie Monitor 2021

1052 keer bekeken 0 reacties

Dit document is de eerste monitor bij de regiovisie "De toekomst is nu!" en gaat over het jaar 2021.

Het grootste deel van de data die de basis vormt van deze monitor is afkomstig uit het landelijke berichtenverkeer. Daarnaast zijn de jeugdhulpaanbieders en andere ketenpartners belangrijke bronnen. Ook zijn er gesprekken gevoerd met jongeren van JONG doet mee! en de Oudersraad.

Hoewel er wel veel data aan deze monitor ten grondslag ligt, was nog niet alle relevante data op regionale schaal beschikbaar. Ook is nog niet op alle ambities uit de regiovisie de gewenste beweging al zichtbaar in cijfers uit te drukken. Dit zal de komende jaren meer vorm krijgen. De totstandkoming van deze monitor was een leerproces en leverde veel inzichten op voor volgende edities. Deze eerste monitor heeft ook uitdrukkelijk het doel om hierover met elkaar in gesprek te gaan.

Afbeeldingen

Contact
nieuws@sbjh.nl

Jeugdhulpregio Haaglanden bestaat uit de volgende gemeenten: Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Delft, Wassenaar, Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp, Midden-Delfland, Westland

Dit platform is een initiatief van het Programmabureau Jeugdhulp Haaglanden en het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden 

 
Cookie-instellingen