Ondersteuningsteam Uithuisplaatsingen Toeslagenaffaire voor ouders en kinderen

843 keer bekeken 0 reacties

Ben je één van de gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire en is jouw kind daardoor uit huis geplaatst of ergens anders gaan wonen? Of ben jij zelf één van die kinderen? Lees dan verder over de ondersteuning die je kunt krijgen.

Vanaf  4 april 2022 is het Ondersteuningsteam Uithuisplaatsingen Toeslagenaffaire aan de slag gegaan en is ook de website live. Gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire die te maken hebben gehad met uithuisplaatsingen van hun kind(eren) kunnen extra steun krijgen. Dit geldt ook voor kinderen van gedupeerde ouders.

Ben jij één van hen? Dan kan je je rechtstreeks aanmelden via contact@hetondersteuningsteam.nl.

Een procesbegeleider van het Ondersteuningsteam hoort graag van je wat er allemaal is gebeurd. Deze kijkt samen met jou welke vervolgstappen er nodig zijn. Jij bepaalt uiteraard zelf welke stappen gezet worden. Het Ondersteuningsteam ondersteunt bij deze stappen.  

 

Afbeeldingen

0  reacties

Contact
nieuws@sbjh.nl

Jeugdhulpregio Haaglanden bestaat uit de volgende gemeenten: Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Delft, Wassenaar, Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp, Midden-Delfland, Westland

Dit platform is een initiatief van het Programmabureau Jeugdhulp Haaglanden en het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden 

 
Cookie-instellingen