Uitvoeringsplan regiovisie: waar ligt de prioriteit?

376 keer bekeken 0 reacties

Tijdens de ontwikkeltafel van 24 november ging Rauwerdink, de nieuwe programmamanager Regiovisie Jeugdhulp Haaglanden, met de aanwezigen in gesprek over de onderwerpen die prioriteit verdienen in het nieuwe uitvoeringsplan.

Context uitvoeringsplan

Bij de start van deze deeltafel schetste Jelle Rauwerdink, de nieuwe programmamanager Regiovisie Jeugdhulp Haaglanden de hoofdlijnen van de regiovisie (uit 2021) en de context waarbinnen het  actualisatie van het uitvoeringsplan vorm krijgt. In die context spelen de landelijke hervormingsagenda en het Haags Toekomstperspectief komend jaar een belangrijke rol. Ook is de vraag wat, gegeven alle vraagstukken in de jeugdzorg, het meest urgent is om als samenwerkende gemeenten op in te zetten.

Prioriteiten

Rauwerdink ging met de aanwezigen in gesprek over de vraag waar volgens hen de focus op zou moeten liggen. Welke onderwerpen verdienen prioriteit en welke kunnen in latere jaren worden opgepakt? Belangrijk criterium voor het programmabureau is daarbij de mate van meerwaarde om als 10 gemeenten samen op te trekken, bijvoorbeeld om samen te leren en te ontwikkelen, de uniformiteit die gewenst is of de benodigde (boven)regionale schaal die noodzakelijk is.

Een rode draad in het de reacties is het verzoek om duidelijkheid over wat op regionaal niveau is afgesproken en wat aan de individuele gemeenten is. Rauwerdink erkende dat dit klaarblijkelijk helder moet worden.

Op de oproep om de focus op de inhoud en de implementatie te richten, werd met instemming gereageerd door vele aanwezigen. De organisaties ervaren een enorm gat tussen de beleidstafels en de uitvoering. Er zitten nu veel belemmeringen in het systeem om het juiste te doen voor de cliënten. Zij deden verschillende suggesties om meer ruimte te creëren voor de professionals om voor hun cliënten te doen wat nodig is, zoals het stimuleren van de gewenste mindshift: veel meer preventief werken en meer het sociaal netwerk benutten.

Nieuwsgierig naar de overige suggesties die werden gedaan? Als je lid bent van de community kun je met je inloggegevens naar de documenten over de Ontwikkeltafel en kun je het verslag van deze deeltafel en de bijbehorende powerpoint raadplegen.

Afbeeldingen

0  reacties

Contact
nieuws@sbjh.nl

Jeugdhulpregio Haaglanden bestaat uit de volgende gemeenten: Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Delft, Wassenaar, Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp, Midden-Delfland, Westland

Dit platform is een initiatief van het Programmabureau Jeugdhulp Haaglanden en het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden 

 
Cookie-instellingen