Werken aan aanpak voor verlichten druk op arbeidsmarkt

ProfielfotoAnja Romein 13-12-2022
612 keer bekeken 0 reacties

Een enquête van het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden onder 33 respondenten -variërend van grote tot kleine gecontracteerde tweedelijns jeugdhulpaanbieders- wijst uit dat 36% van de aanbieders op formatie zit. Voor het merendeel, namelijk 64%, blijkt het een opgave om de vacatures op te vullen.

 

Uitnodiging sessies voor managers en directeuren
Op de Ontwikkeltafel van 24 november was  “Verlichting van de druk op de arbeidsmarkt” een belangrijk thema. De deelnemende jeugdhulpaanbieders slaan graag de handen ineen om goede professionals te vinden en te behouden. Jeugdbescherming West organiseert daarom begin volgend jaar met het Programmabureau Jeugdhulp Haaglanden verkennende sessies voor managers en directeuren van jeugdhulpaanbieders en gemeenten op 9 januari, 24 januari en 9 februari. Aanmelden hiervoor kan via TOrandgemeenten@jeugdbeschermingwest.nl.


Klik hier voor de uitnodiging en de presentatie van JBB West


Johan André de la Porte presenteerde tijdens de Ontwikkeltafel op 24 november namens het Servicebureau de resultaten van een eerste enquête over verlichting van de druk op de arbeidsmarkt. Johan gaf aan: "Het gaat er dan om dat de vraag breed verdeeld is over allerlei functies:  jeugdzorgwerkers, gedragswetenschappers, ambulante begeleiders en jeugdbeschermers." Tijdens de deeltafel werden ook psychologen en psychotherapeuten als moeilijk vervulbare functies benadrukt. "De meeste genoemde redenen voor het lastig vervullen van deze vacatures zijn: werkdruk door zorgzwaarte, groei van de organisaties vanwege de toenemend vraag naar hulp, langdurig ziekteverzuim en medewerkers die gaan werken als ZZP'er.”

De deelnemers aan deze deeltafel herkenden de resultaten. Sommigen hielden een pleidooi voor de criteria van hulpverleners. “Ik heb liever een ervaren MBO-er dan iemand die net een HBO-opleiding heeft afgerond”, was één van de geluiden. En: “We zien veel HBO-ers doorstromen naar de Gecertificeerde Instellingen of naar branches met een betere CAO”. Eén van de aanbieders gaf aan dat ze zelf mensen opleiden die vervolgens vertrekken omdat de CAO gehandicaptenzorg minder goed is dan bijvoorbeeld die van de GGZ. Ook het toenemende aantal dat ZZP'er wordt, is een lastige ontwikkeling. “Inhuur drukt op de financiën en ZZP'ers hebben een andere mentaliteit dan een team met vaste medewerkers die goed op elkaar zijn ingespeeld.” Professionals uit sommige beroepsgroepen verkiezen ZZP boven loondienst. “Psychiaters moeten we tegen een veel hoger tarief inhuren. Zij zijn niet meer in vaste dienst te vinden. Dat zien we nu ook bij regiebehandelaren.”, aldus een deelnemer. “Bovendien willen ZZP-ers bij voorkeur geen nachtdiensten draaien.”

De gesignaleerde problemen op de arbeidsmarkt zijn niet in één keer op te lossen. Wel leeft onder de deelnemende aanbieders de wens om tot oplossingen te komen. Zo zouden zij bijvoorbeeld graag een vermindering van de administratieve lasten zien omdat 'doen wat nodig is met betrekking tot jeugdhulp' anders niet lukt. Of meer ruimte en vertrouwen geven aan de professional. Dit jaar komt er nog een vervolgenquête over de verlichting op de arbeidsmarkt. Het doel is om te werken aan een gezamenlijke en gedragen aanpak voor het in de toekomst beter kunnen vervullen van vacatures.

Ga voor meer informatie over de resultaten van de enquête naar de powerpoint presentatie Verlichting druk op de arbeidsmarkt.

Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden en Programmabureau Jeugdhulp Haaglanden

 

Afbeeldingen

Contact
nieuws@sbjh.nl

Jeugdhulpregio Haaglanden bestaat uit de volgende gemeenten: Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Delft, Wassenaar, Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp, Midden-Delfland, Westland

Dit platform is een initiatief van het Programmabureau Jeugdhulp Haaglanden en het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden 

 
Cookie-instellingen