Deeltafel 8 Onderwijs en jeugdhulp, grensverkeer van leerlingen

De belangrijkste boodschap van deze Deeltafel is dat er veel grensverkeer van leerlingen is tussen gemeenten.

 Om die reden willen we in Haaglanden een beweging op gang brengen voor duurzame oplossingen en financiële vereenvoudiging voor de regioscholen in Haaglanden (SBO, SO en VSO cluster 3 en praktijkonderwijs). Het gaat hierbij om collectieve ondersteuning/jeugdhulp op deze scholen en de samenwerking met lokale teams. Dit sluit ook aan op de Hervormingsagenda Jeugd en de werkagenda inclusief onderwijs 2035.

Deelnemers:

“Wat een wirwar aan regels en financiële afspraken!”

“Regionaal draagvlak is nodig voor beschikkingsvrij werken.”

Gemeenten en samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs kijken niet alleen naar collectieve ondersteuning/jeugdhulp op scholen. Zij kijken ook naar wat er vanuit passend onderwijs wordt ingezet. Bekijk het dus vanuit het gehele palet, ook wel ‘onderwijszorgcontinuüm’ genoemd. Dus zorg naar onderwijs, onderwijs naar zorg en de combinatie van zorg en onderwijs.

Zie artikel ‘Op weg naar een onderwijszorgcontinuüm’ van Holland-Rijnland.
Lees meer over deze Deeltafel Onderwijs en jeugdhulp, grensverkeer van leerlingen.

Alleen als community lid met login-gegevens toegankelijk.

Afbeeldingen

Contact
nieuws@sbjh.nl

Jeugdhulpregio Haaglanden bestaat uit de volgende gemeenten: Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Delft, Wassenaar, Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp, Midden-Delfland, Westland

Dit platform is een initiatief van het Programmabureau Jeugdhulp Haaglanden en het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden 

 
Cookie-instellingen