Deeltafel 7 Bedrijfsvoering

De Deeltafel Bedrijfsvoering startte met een toelichting op de wijzigingen in het administratieprotocol. Daarna werd ingegaan op de ontwikkelingen die van invloed zijn op Bedrijfsvoering. Wat komt er op ons af?

Welke rollen pakken we op met de Hervormingsagenda 2023-2028, Regiovisie Monitor en de Prognose 2023? Daarna gingen de deelnemers in groepjes uiteen en werden de ontwikkelingen en de impact op Bedrijfsvoering besproken.


Deelnemers:

“Goed om met verschillende partijen te sparren over deze onderwerpen.”

“Meer uniformiteit en vermindering van administratieve lasten is noodzakelijk.”
 

Lees hier meer over de Deeltafel Bedrijfsvoering.
Alleen als community lid met login-gegevens toegankelijk.

 

Afbeeldingen

Contact
nieuws@sbjh.nl

Jeugdhulpregio Haaglanden bestaat uit de volgende gemeenten: Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Delft, Wassenaar, Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp, Midden-Delfland, Westland

Dit platform is een initiatief van het Programmabureau Jeugdhulp Haaglanden en het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden 

 
Cookie-instellingen