Deeltafel 1 Reikwijdte jeugdhulp c.q. prioriteren van de inzet van jeugdhulp

De rode draad van deze Deeltafel was het toetsen van een instrument of het de uitvoering kan ondersteunen bij het prioriteren van hulpvragen op casusniveau. Het doel hiervan is de inzet van jeugdhulp te begrenzen en bijvoorbeeld te wijzen op alternatieve (collectieve) voorzieningen.

En wat hebben onze professionals in de uitvoering hiervoor nodig? Professionals ondersteunen om op basis van een professionele afweging ‘nee’ te kunnen verkopen is nodig en sluit ook aan bij de landelijke Hervormingsagenda 2023-2028.

Deelnemers over deze Deeltafel:

“Wij zijn met ons team bezig met de reikwijdte en het is goed uit te leggen waarom (sommige) jeugdhulp niet urgent is. Het is belangrijk om het netwerk van het gezin goed te informeren. Er moet verbinding worden gelegd en dat kost tijd. Kennis van de sociale kaart is van essentieel belang bij doorverwijzen.”

“Prioriteren van de jeugdhulp is een verantwoordelijkheid van gemeenten en jeugdhulpaanbieders gezamenlijk. Dat vraagt om continu vakmanschap en rugdekking van gemeenten.”

Voor meer informatie ga naar de presentatie en het verslag.
Alleen als community lid met login-gegevens toegankelijk.

Afbeeldingen

Contact
nieuws@sbjh.nl

Jeugdhulpregio Haaglanden bestaat uit de volgende gemeenten: Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Delft, Wassenaar, Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp, Midden-Delfland, Westland

Dit platform is een initiatief van het Programmabureau Jeugdhulp Haaglanden en het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden 

 
Cookie-instellingen