Dank voor jouw deelname in 2023

Op donderdag 23 november 2023 organiseerde het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden een fysieke Ontwikkeltafel. Ruim 100 professionals, managers en bestuurders gingen de diepte in op acht actuele onderwerpen tijdens drie rondes.

Uiteraard met als doel om met elkaar jeugdhulp te verbeteren binnen onze regio.

Team Ontwikkeltafel:

“We mogen terugblikken op een meer dan geslaagde Ontwikkeldag en dat was zonder jouw inzet niet gelukt.”

Tijdens de dag was er weer volop ruimte om elkaar te ontmoeten en te netwerken. Samen blikten de deelnemers tijdens de Deeltafels terug op het afgelopen jaar. Ook analyseerden we actuele onderwerpen vanuit verschillende perspectieven. Ons Team Ontwikkeltafel mocht veel positieve reacties ontvangen; we zijn trots op de mooie dag die we samen hebben neergezet. Het was goed om te zien dat professionals elkaar willen aanvullen, bevragen en versterken. Dat viel ook op bij bestuurders van onze gemeenten.

Bestuurders gemeenten Haaglanden over de Deeltafels:

“Heel waardevol deze Ontwikkeldag; het goede gesprek tussen professionals kwam echt op gang. Het ging om verbinding met elkaar en die hebben we gevoeld.”

“Leuk en anders dan ik had verwacht.”

Meer weten over de Ontwikkeltafels of Deeltafels?

Heb je een Ontwikkeltafel gemist of ben je benieuwd naar wat er op de Deeltafels is besproken? Op de website Jeugdhulp Haaglanden vind je alle presentaties en verslagen van de Deeltafels. Deze plek over de Ontwikkeltafel is alleen toegankelijk voor community leden met inloggegevens. Mocht je je inloggegevens niet bij de hand hebben, kun je via deze link een nieuw wachtwoord aanvragen.

Lid worden van de Paraplugroep Ontwikkeltafel?

Wil jij ook een bijdrage leveren aan het versterken van jeugdhulp in Haaglanden? Dan is de Paraplugroep misschien iets voor jou. De Paraplugroep bestaat uit een vertegenwoordiging van gecontracteerde jeugdhulpaanbieders, gemeenten, het Programmabureau Jeugdhulp Haaglanden en het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden. De vergaderfrequentie is ongeveer zeven keer per jaar en een vergadering duurt gemiddeld anderhalf uur.

Deelnemer Paraplugroep:

“Dit is een leuk overleg waar veel wordt gelachen (en natuurlijk ook serieus wordt gewerkt).”

De Paraplugroep houdt zich sinds 2021 bezig met het voorbereiden van de Ontwikkeltafels in de breedste zin van het woord:

  • reflecteren op de conceptagenda van de Ontwikkeltafel
  • medetrekker zijn van een Ontwikkelonderwerp
  • mensen mobiliseren
  • meedenken over een Ontwikkelonderwerp (bijvoorbeeld thema’s vanuit onze Regiovisie en/of de Landelijke Hervormingsagenda)
  • bijdragen aan inspirerende regioverhalen op www.jeugdhulphaaglanden.nl: de verbindende plek over jeugdhulp in Haaglanden. Via deze website kun je kennis vinden en delen, samenwerken en zien wat er in de regio speelt.

Onlangs hebben de Paraplugroepleden hun inzet geëvalueerd en zijn tot de volgende conclusies gekomen: “wij zijn van toegevoegde waarde”; “wij voelen ons gehoord”; “een vaste kern sluit trouw aan bij deze overleggen maar er is behoefte aan een aantal extra leden en/of ketenpartners die aansluiten bij dit overleg”.

Wil jij ook aansluiten bij deze Paraplugroep of wil je meer informatie? Stuur dan een e-mail aan Ontwikkeltafel@sbjh.nl.
Joyce Mohan neemt daarna contact met je op.

Terugblikken op 2023

2023 is in alle opzichten een bijzonder jaar te noemen. Sinds 2021 wordt er gesproken over verbeteringen in de jeugdhulp en nu liggen er eindelijk afspraken. De Hervormingsagenda Jeugd is definitief. Na de zomervakantie zijn gemeenten en jeugdhulpaanbieders voortvarend hiermee aan de slag gegaan.

Aan de Ontwikkeltafel is inmiddels een begin gemaakt met het uitwerken van een aantal onderwerpen die ook direct samenhangen met de dagelijkse uitvoering van de contractuele werkafspraken. Het gaat hierbij om de Lokale teams en toegang en Reikwijdte jeugdhulp c.q. prioriteren van de inzet van jeugdhulp. Laatstgenoemde mag niet worden verward met welke hulpvragen in generieke zin wel/niet tot de jeugdhulp zouden moeten worden gerekend. Dit is als issue aangekondigd in de Hervormingsagenda; een onderwerp dat vanuit beleid in 2024 wordt opgepakt.

Ook Onderwijs en jeugdhulp is een ‘hot issue’ in de jeugdhulp. Het vormt een belangrijke ambitie in de Regiovisie Jeugdhulp Haaglanden 2021-2025 en in de Hervormingsagenda Jeugd. In 2023 zijn hierover diverse Ontwikkeltafels en Deelsessies op de jaarlijkse regionale conferentie georganiseerd. Een resultaat hiervan is dat er momenteel een bestuurlijk voorstel kan worden geschreven over Onderwijs en jeugdhulp over grensverkeer van leerlingen in Haaglanden. 

Een andere ontwikkeling is dat aan de Ontwikkeltafel ook ketenbrede onderwerpen aan bod komen. Bijvoorbeeld prioriteit geven aan kinderen en gezinnen in kwetsbare omstandigheden en wat een andere belangrijke ambitie is in de Regiovisie Jeugdhulp Haaglanden 2021-2025 en in de Hervormingsagenda Jeugd. Een belangrijk onderdeel van de vertaling van deze ambitie is het concept Regionaal afwegingskader schadelijk wachten op jeugdhulp. Dit onderwerp kwam ook aan bod aan de Ontwikkeltafel. Bovenstaande is een greep aan onderwerpen die in 2023 zijn behandeld op de Ontwikkeltafel. Een woord van dank voor alle geleverde inzet is dan ook op zijn plaats. Tot kijk op de eerstvolgende Ontwikkeldag op 15 februari 2024!

Wij wensen je fijne feestdagen en een gezond en voorspoedig 2024.

Met vriendelijke groet,
Joyce Mohan en Kees Verhaar
namens het Team Ontwikkeltafel

Afbeeldingen

Contact
nieuws@sbjh.nl

Jeugdhulpregio Haaglanden bestaat uit de volgende gemeenten: Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Delft, Wassenaar, Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp, Midden-Delfland, Westland

Dit platform is een initiatief van het Programmabureau Jeugdhulp Haaglanden en het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden 

 
Cookie-instellingen