Deeltafel Efficiënt toeleidingsproces voor GI’s

Gemeenten, lokale teams en gecertificeerde Instellingen (GI’s) werken vanuit partnerschap samen tijdens de stappen die gezet moeten worden bij de inzet van jeugdhulp. Werken vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid is nodig om te komen tot tijdige inzet van jeugdhulp.

Bij dit proces hebben gemeenten, lokale teams en de GI’s ook de jeugdhulpaanbieders nodig. Het is belangrijk dat knelpunten in het huidige proces worden opgeheven. Het streven is een eenvoudig, efficiënt en regionaal toeleidingsproces voor de GI’s. De volgende stap is het vormen van een werkgroep met vertegenwoordigers van verschillende gremia, zoals de gemeenten, de GI’s en jeugdhulpaanbieders, om het toeleidingsproces te verbeteren. Samen gaan zij werken aan het verder uitwerken en vereenvoudigen van dit proces om ervoor te zorgen dat het efficiënt en effectief verloopt.

Meer weten? Ga naar verslag Deeltafel en powerpoint presentatie Efficiënt toeleidingsproces voor GI’s. (alleen met login-gegevens toegankelijk)

Afbeeldingen

Contact
nieuws@sbjh.nl

Jeugdhulpregio Haaglanden bestaat uit de volgende gemeenten: Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Delft, Wassenaar, Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp, Midden-Delfland, Westland

Dit platform is een initiatief van het Programmabureau Jeugdhulp Haaglanden en het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden 

 
Cookie-instellingen