Deeltafel Richtinggevend Kader: reflecteren en doorontwikkelen

Op donderdag 12 oktober organiseerde het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden een bijeenkomst voor gemeenten in het kader van de Doorontwikkeling Richtinggevend Kader (RGK).

Doelstelling van de Doorontwikkeling RGK ontwikkeling is dat we het RGK zo doorontwikkelen dat we van een RGK op niveau van de aanbieder gaan naar een RGK op het niveau van geaggregeerde zorgvormen.

Tijdens deze bijeenkomst zijn we de cijfers van het RGK-kader ingedoken. Wat zien we terug in de historische inzet van het RGK op bepaalde productcodes? Wat zegt dit eigenlijk? Hoe reflecteren we hier met elkaar op? Dit zorgde voor een goed gesprek en leverde waardevolle informatie op voor de doorontwikkeling en verdere (kwalitatieve) duiding van de data. 

Op donderdag 26 oktober heeft op de Ontwikkeltafel eenzelfde sessie plaatsgevonden waarin ook jeugdhulpaanbieders zijn meegenomen in het project doorontwikkeling van het RGK. Net als de gemeenten zijn de jeugdhulpaanbieders hier gevraagd om input te leveren voor de doorontwikkeling. We nodigen jeugdhulpaanbieders dan ook van harte uit om de RGK-enquĂȘte in te vullen. Deze wordt ook via Vendorlink/ISP-Next gedeeld.

Meer weten? Ga naar verslag van Deeltafel Richtinggevend Kader. (alleen met login-gegevens toegankelijk)

Afbeeldingen

Contact
nieuws@sbjh.nl

Jeugdhulpregio Haaglanden bestaat uit de volgende gemeenten: Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Delft, Wassenaar, Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp, Midden-Delfland, Westland

Dit platform is een initiatief van het Programmabureau Jeugdhulp Haaglanden en het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden 

 
Cookie-instellingen