Deeltafel Leren door vergelijken: de juiste start

Hoe vaak wordt gestart met een jeugdhulp-product en blijkt dat na enige tijd niet meer passend? Tijdens de Deeltafel leren door vergelijken zijn Bart Boschman en Evy Liersen ingegaan op een eerste definitie en analyse rondom “de juiste start”.

Met de juiste start wordt bedoeld: de mate waarin een jeugdige in één keer naar de juiste (en daarmee passende) jeugdhulp wordt verwezen. Met de deelnemers van de Deeltafel Leren door vergelijken is de discussie geopend wat precies “first time right” is en hoe we daarnaar dataonderzoek kunnen doen. Deelnemers hebben een aantal aanbevelingen gegeven. Ben je benieuwd naar deze aanbevelingen? Ga dan direct naar het Verslag van de Deeltafel Leren door vergelijken. (alleen met login-gegevens toegankelijk)

Afbeeldingen

Contact
nieuws@sbjh.nl

Jeugdhulpregio Haaglanden bestaat uit de volgende gemeenten: Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Delft, Wassenaar, Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp, Midden-Delfland, Westland

Dit platform is een initiatief van het Programmabureau Jeugdhulp Haaglanden en het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden 

 
Cookie-instellingen