Agenda Ontwikkeltafels Q4 2023 en thema’s in 2024

De volgende Ontwikkeltafels staan op de planning. Het belooft een mooi ontwikkelseizoen te worden en wij kijken er naar uit ook jou daar te zien. Noteer de volgende drie alvast in je agenda.

Je ontvangt een paar weken voorafgaand aan de Ontwikkeltafel automatisch een uitnodiging om jezelf hiervoor aan te melden.

Online Ontwikkeltafel op donderdag 26 oktober 2023 van 9.00 – 12.30 uur

Plenair

 • Voorstellen nieuwe manager Programmabureau Jeugdhulp Haaglanden: Daan de Rijk
 • Inzet van Personeel-niet-in-Loondienst (PNIL) middels een gemeenschappelijke backoffice
 • Voorlopige Trendanalyse bij prognose 2023

Deeltafels

 • Datasturing: leren door vergelijken
 • Afwegingskader schadelijk wachten op jeugdhulp
 • Richtinggevend Kader (RGK)

Fysieke Ontwikkeltafel op donderdag 23 november 2023 van 9.00 – 13.30 uur (Dekker Zoetermeer)

Voorlopige thema’s (o.a. uit de Hervormingsagenda en/of Regiovisie):

Plenair

 • Trendanalyse bij prognose 2023 (duiding en oordeelsvorming)

Deeltafels

 • Waardensturing/datasturing
 • Lokale teams
 • Onderwijs en jeugdhulp
 • Reikwijdte van jeugdhulp
 • Proefschrift: “Betere screening kan huisarts helpen angststoornissen eerder te herkennen’
 • Crisisbedden

Online Ontwikkeltafel op donderdag 21 december van 9.00 – 12.30 uur

Deze Ontwikkeltafel is onder voorbehoud in verband met de feestdagen en de kerstvakantie. Deze  gaat alleen door als het echt noodzakelijk is.

Thema’s die in 2024 aan bod kunnen komen

 • Arbeidsmarkt
 • Bedrijfsvoering en tarieven
 • Crisisbedden
 • Datasturing
 • Financiële impact
 • Handboek
 • Kwaliteitsverbetering en blijvend leren en verbeteren
 • Onderwijs-jeugdhulp
 • Ontschotting: Jeugdhulp steviger verbinden aan aanpalende domeinen
 • Reikwijdte van jeugdhulp
 • Richtinggevend Kader
 • SROI
 • Verblijf
 • Waardesturing
 • Wachttijden
 • Nieuwe thema’s afhankelijk van ontwikkelingen

Contact
nieuws@sbjh.nl

Jeugdhulpregio Haaglanden bestaat uit de volgende gemeenten: Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Delft, Wassenaar, Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp, Midden-Delfland, Westland

Dit platform is een initiatief van het Programmabureau Jeugdhulp Haaglanden en het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden 

 
Cookie-instellingen