Thema’s op de Ontwikkeltafel

De agenda voor het Ontwikkelseizoen 2023-2024 kent drie pijlers: (1) Reguliere onderwerpen, (2) Specifieke onderwerpen en (3) Nieuwe ontwikkelingen.

1. Reguliere onderwerpen

Reguliere onderwerpen zoals bedrijfsvoering, tarieven en datasturing. Tijdens deze onderwerpen geven wij een update van actuele ontwikkelingen op het gebied van bedrijfsvoering. Ook zetten wij zetten vervolgstappen in het proces van meten en duiden van alle data over jeugdhulp die we in de afgelopen jaren hebben verzameld. Onder data-sturing kunnen verschillende thema’s vallen. De ene keer leren door vergelijken en de volgende keer outcome meten.

Voor wie is deze Ontwikkeltafel/Deeltafel bestemd?

Managers en medewerkers bedrijfsvoering, beleidsmakers, contractmanagers. Ook andere geïnteresseerden zijn van harte welkom.

2. Specifieke onderwerpen

Specifieke onderwerpen zoals onderwijs-jeugdhulp. Onderwijs en jeugdhulp is een ‘hot issue’ in de jeugdhulp en een belangrijke ambitie in de regiovisie Jeugdhulp Haaglanden.

Voor wie is deze Ontwikkeltafel/Deeltafel bestemd?

Beleidsmedewerkers, strategische adviseurs, directeuren van samenwerkingsverbanden en scholen, managers en directeuren van jeugdhulpaanbieders en gemeenten. Ook andere geïnteresseerden zijn van harte welkom.

3. Nieuwe ontwikkelingen

Nieuwe ontwikkelingen zoals de Hervormingsagenda. De ambitie is om gezamenlijk en in lijn met landelijke Hervormingsagenda Jeugd 2023-2028 op korte termijn tot uitvoering en implementatie te komen van deze Hervormingsagenda.

Overigens heeft onze regio al een aantal onderwerpen opgepakt via de Regiovisie en het Uitvoeringsplan, zoals het verbinden van onderwijs en jeugdhulp. Daarnaast worden indien mogelijk, thema’s uit de Hervormingsagenda vervlochten met bestaande thema’s om het zo behapbaar mogelijk te houden voor betrokkenen.

Voor wie is deze Ontwikkeltafel/Deeltafel bestemd?

De Hervormingsagenda omvat een groot pakket van maatregelen. Per Ontwikkeltafel wordt bepaald welk thema aan bod komt. Dan geven wij ook aan wie het beste kunnen meedenken over dat specifieke thema.

Afbeeldingen

Contact
nieuws@sbjh.nl

Jeugdhulpregio Haaglanden bestaat uit de volgende gemeenten: Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Delft, Wassenaar, Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp, Midden-Delfland, Westland

Dit platform is een initiatief van het Programmabureau Jeugdhulp Haaglanden en het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden 

 
Cookie-instellingen