Wethouders jeugd Haaglanden stellen zich voor

27-10-2022
679 keer bekeken 0 reacties

Het duurde na de gemeenteraadsverkiezingen van dit jaar even voordat bekend was wie de (nieuwe) wethouders jeugd werden in Haaglanden. Inmiddels zijn de tien wethouders benoemd en werken zij nauw samen in het Bestuurlijk Overleg Jeugd (BOJ), het regionale overlegorgaan over jeugdhulp in Haaglanden.

Van sommigen is de termijn verlengd; anderen zijn nieuw op jeugd. Wie zijn zij en wat drijft hen om zich in te zetten voor de jeugd?

Joëlle Gooijer, wethouder gemeente Delft
"Graag wil ik dat kinderen en jongeren in onze stad ontspannen kunnen opgroeien. Daarvoor is het nodig dat we de samenleving versterken in de zorg voor elkaar. Maar ook dat we de juiste hulp snel kunnen inzetten voor die kinderen en jongeren die dat nodig hebben. En dat we ook werk maken van het tegengaan van jongerenproblematiek als eenzaamheid en schulden."

 

 

 

 

 

Hilbert Bredemeijer, wethouder gemeente Den Haag
"Iedereen verdient een goede start, ruimte om je te ontwikkelen en te groeien. In Den Haag gaat dit vaak goed. Toch zijn er ook kinderen en jongeren die niet zo’n goede start hebben. Voor die kinderen en jongeren staan wij aan de lat. Samen met de partners in de stad bieden wij hulp en ondersteuning. Te beginnen bij meer voorschoolse educatie, hoe eerder hoe beter. We willen meer investeren in preventie om te voorkomen dat kinderen in de jeugdhulp terecht komen. Dit willen we samen met het onderwijs doen en alle andere betrokken partijen. En heeft een gezin of kind toch hulp nodig, dan bieden we dat aan op maat en dichtbij het gezin. Dit staat in het Haags Toekomstperspectief Jeugd- en Gezinshulp. Ik ga mij de aankomende periode hiervoor inzetten, want iedereen verdient een onbezorgde jeugd." 

 

 

 

 

Jeffrey Keus, wethouder gemeente Leidschendam-Voorburg
“Als wethouder in deze gemeente zet ik mij in, dat ieder kind kansrijk, gezond en veilig kan opgroeien”.

 

 

 

 

 

 

Melanie Oderwald-Ruijsbroek, wethouder gemeente Midden-Delfland
“Vanuit de gemeente Midden-Delfland willen we de dagelijkse omgeving van jeugd en gezinnen centraal stellen en niet onnodig problematiseren, diagnosticeren of medicaliseren.”

 

 

 

 

Marieke van Bijnen: wethouder gemeente Pijnacker-Nootdorp
“Jongeren in de meest kwetsbare situaties zo goed mogelijk ondersteunen, stevig inzetten op het wegwerken van wachtlijsten en kinderen in één keer naar de meest passende hulp”

 

 

 

 

 

Larissa Bentvelzen, wethouder gemeente Rijswijk
“Veilig en gezond opgroeien. Dat gun je ieder kind. Als wethouder zet ik me daar maximaal voor in, door regionale samenwerking op te zoeken, maar juist ook om oplossingen dicht bij huis te vinden.”

 

 

 

 

Caroline Klaver-Bouman, wethouder gemeente Wassenaar-Voorschoten
“De komende jaren staan we voor de uitdaging om de jeugdhulp bereikbaar en betaalbaar te houden door goede afstemming, gerichte aanpak, dichtbij. En door de weerbaarheid van de jeugd te vergroten kunnen we gewone zaken in het leven makkelijker aan."

 

 

 

 Barend Rombout, wethouder gemeente Westland
“De jeugd is de toekomst en als we hen echt willen helpen doen we dat het beste door integraal naar problemen - op alle levensgebieden- te kijken in gezinnen. Op die manier pakken we zo vroeg mogelijk de oorzaak aan en kunnen we effectieve hulp op maat bieden. Ik wil mij samen met de regio hard maken voor interdisciplinaire hulp, dichtbij huis beschikbaar.”

 

 Marijke van der Meer, wethouder gemeente Zoetermeer
“We moeten blijven streven naar de juiste hulp voor ieder kind. Kinderen die stevige zorg nodig hebben moeten dat zonder lang wachten kunnen krijgen, en tegelijkertijd moeten we óók hard werken aan het voorkomen van zware zorg. Daar hebben we voorlopig onze handen vol aan.”

 

 

 

Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden

Afbeeldingen

Contact
nieuws@sbjh.nl

Jeugdhulpregio Haaglanden bestaat uit de volgende gemeenten: Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Delft, Wassenaar, Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp, Midden-Delfland, Westland

Dit platform is een initiatief van het Programmabureau Jeugdhulp Haaglanden en het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden 

 
Cookie-instellingen