Startpunt Jeugdhulp: aanbod en wachttijden in beeld

27-10-2022
564 keer bekeken 0 reacties

Regio Haaglanden introduceert eind dit jaar het online platform Startpunt Jeugdhulp: een nieuw hulpmiddel waarmee ouders/jongeren, verwijzers en professionals (bijvoorbeeld het lokale team) geholpen worden om passende hulp te vinden bij een hulpvraag.

Hierdoor kunnen aanbieders beter passende aanmeldingen krijgen. Dit Startpunt Jeugdhulp vervangt de oude product-dienstencatalogus die twee jaar geleden werd afgeschaft. Een belangrijk voordeel van het nieuwe platform is dat het gecontracteerde aanbod veel beter doorzoekbaar is. Hiermee geven we gehoor aan de wens van velen. Ook geeft het Startpunt Jeugdhulp inzicht in de wachttijden.

Het Startpunt Jeugdhulp bevat het overzicht van het aanbod van de regionaal gecontracteerde jeugdhulpaanbieders. Dit aanbod is beschreven in zorgprogramma’s. Deze zorgprogramma’s zullen voor veel aanbieders in grote lijnen overeenkomen met de manier waarop zij het hulpaanbod op hun website beschrijven. Voor deze aanpak hebben we gekozen om de beschikbare jeugdhulp vraaggericht doorzoekbaar te maken en om de administratieve lasten bij het invoeren te beperken. Startpunt Jeugdhulp is ontwikkeld door Zorgverkeer in samenwerking met het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden.

Meer weten?

Aan de Ontwikkeltafel van 29 september werd de komst van het Startpunt Jeugdhulp al aangekondigd. Meer informatie hierover staat in het besloten deel van www.jeugdhulphaaglanden.nl. Community leden kunnen met inloggegevens naar informatie over dit thema op de Ontwikkeltafel. Op donderdag 20 oktober is aan de online Ontwikkeltafel uitleg gegeven over het Startpunt Jeugdhulp en hoe deze gevuld gaat worden met actuele informatie.

We kunnen ons voorstellen dat er nog veel vragen zijn over de manier waarop het Startpunt gevuld moet worden. We organiseren daarom nog een informatiesessie aan de Ontwikkeltafel volgende maand op donderdag 24 november. Onze vaste contactpersonen bij jeugdhulpaanbieders met een regionaal contract hebben medio oktober een mail ontvangen met daarin uitleg over het Startpunt Jeugdhulp en een separate mail met inloggegevens. Als dit niet het geval is of er zijn andere vragen over het Startpunt Jeugdhulp, neem dan contact op met de projectmanager: johan.andre.de.la.porte@h10inkoop.nl.

Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden

Afbeeldingen

Contact
nieuws@sbjh.nl

Jeugdhulpregio Haaglanden bestaat uit de volgende gemeenten: Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Delft, Wassenaar, Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp, Midden-Delfland, Westland

Dit platform is een initiatief van het Programmabureau Jeugdhulp Haaglanden en het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden 

 
Cookie-instellingen