Inzet middelen Transformatiefonds Haaglanden

204 keer bekeken

Alle jeugdhulpregio’s in Nederland konden in de periode 2019-2021 beschikken over middelen uit het zogenaamde Transformatiefonds. Regio Haaglanden heeft ervoor gekozen om de middelen van het Transformatiefonds in te zetten op de actielijnen:

 ‘Zo thuis mogelijk’ en ‘Vakbekwaamheid’ en het borgen van continuïteit van het traject rond jeugdbescherming en lokale teams: ‘Beter Samenspel’. Uitgangspunt was verder om de extra middelen uit het Transformatiefonds voornamelijk te besteden aan uitvoering van primair proces, aan monitoring (onderzoek) en tijdelijke projectcapaciteit. Tot slot was een landelijke voorwaarde om ontwikkelde kennis toegankelijk te maken ten behoeve van kennisdeling. Het welbestede beschikbare budget voor Haaglanden bedroeg € 7,2 mln., verdeeld over de jaren 2019, 2020 en 2021. Ben je benieuwd waarin Haaglanden heeft geïnvesteerd vanuit het Transformatiefonds? Ga naar Rapportage Transformatiefonds Haaglanden 2019-2021.

Afbeeldingen

Contact
nieuws@sbjh.nl

Jeugdhulpregio Haaglanden bestaat uit de volgende gemeenten: Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Delft, Wassenaar, Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp, Midden-Delfland, Westland

Dit platform is een initiatief van het Programmabureau Jeugdhulp Haaglanden en het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden 

 
Cookie-instellingen