Oproep gebruik AGB code bij verzoek om toewijzing

295 keer bekeken

Graag roepen wij jeugdhulpaanbieders op om bij een Verzoek om Toewijzing van jeugdhulp bij gemeenten (VOT) de AGB code -de code van de zorgverlener- te vermelden. Tot nu toe wordt in de meeste gevallen de naam van de verwijzer ingevuld.

Helaas worden namen van verwijzers vaak verschillend gespeld, soms met en zonder voorletters. Dit heeft als gevolg dat -vanwege de enorme aantallen VOT's in onze regio- een beperkte analyse mogelijk is met de tot nu verkregen data. Graag willen we meer inzicht krijgen in de herkomst van de hulpvragen van de kinderen en zien waar we preventief hulp kunnen bieden. Het gebruik van AGB codes helpt bij het in beeld krijgen van een behandeltraject door de jaren heen en het in beeld brengen van de betrokken hulpverleners rondom een kind en gezin. Met deze oproep vragen we ook huisartsen en praktijkondersteuners om de AGB code op de verwijzing te vermelden. Zo zetten we samen stappen richting preventie van jeugdhulp.
 

Afbeeldingen

Contact
nieuws@sbjh.nl

Jeugdhulpregio Haaglanden bestaat uit de volgende gemeenten: Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Delft, Wassenaar, Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp, Midden-Delfland, Westland

Dit platform is een initiatief van het Programmabureau Jeugdhulp Haaglanden en het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden 

 
Cookie-instellingen