Samenwerken vanuit verbinding

393 keer bekeken

Samenwerken aan jeugdhulp vanuit het perspectief van het gezin, zodat kinderen en jongeren daarna weer gesterkt verder kunnen op een manier die bij hen past. Dat is waarvoor gemeenten en gecontracteerde aanbieders zich dagelijks inzetten.

Goed afgestemde samenwerking tussen alle bij jeugdhulp betrokkenen in onze regio vergt het nodige. Zeker gezien de turbulente ontwikkelingen in het veld op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Vertrouwen in elkaars expertise en inzet is dan een belangrijke grondhouding. Vanuit een stevige basis voor samenwerking ontstaat verbinding tussen iedereen die werkt aan een sterk fundament binnen gezinnen.

Die verbinding is nu ook zichtbaar in ons vernieuwde platform www.jeugdhulphaaglanden.nl. Dit platform is de verbindende plek van de 10 gemeenten over jeugdhulp in Haaglanden. Via dit platform kun je kennis vinden en delen, samenwerken en zien wat er in de regio speelt. Naast professionals of beleidsmakers kunnen ook of juist jongeren en hun ouders of verzorgers actuele informatie vinden. In deze eerste editie van onze regionale nieuwsbrief vanuit dit vernieuwde platform nog meer mooie voorbeelden van verbinding.

Zo lees je in deze nieuwsbrief alles over de geslaagde regionale conferentie ‘De Toekomst is Nu’ op 8 april jl. Die dag stond ook in het teken van verbinding. Tijdens inspirerende workshops en spontane ontmoetingen ontstonden nieuwe initiatieven om met elkaar samen te werken aan betere jeugdhulp. Ben je benieuwd waarin aanbieders investeren om jongeren een kansrijke toekomst te bieden? Ga dan naar het artikel over sociale projecten vanuit social return on investment (SROI). Goede voorbeelden waar aanbieders zich verbinden aan initiatieven die echt werken.

In deze nieuwsbrief staan we ook uitgebreid stil bij de ontwikkelingen op de maandelijkse Ontwikkeltafel. Een plek bij uitstek om de samenwerking te verstevigen tussen gemeenten en aanbieders. Op donderdag 19 mei staan er zelfs twee Ontwikkeltafels gepland. Speciale aandacht gaat vooral naar het middagprogramma op een fysieke locatie. Deze bijeenkomst is vooral bedoeld voor het verbinden van professionals bij gemeenten en aanbieders die allemaal gedreven worden door het belang van kinderen, jongeren en het gezin.
Zodat ook binnen het gezin verbinding en vertrouwen weer vanzelfsprekend wordt.

Veel leesplezier!

Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden en Programmabureau Jeugdhulp Haaglanden
< Naar alle artikelen nieuwsbrief mei 2022

Afbeeldingen

Contact
nieuws@sbjh.nl

Jeugdhulpregio Haaglanden bestaat uit de volgende gemeenten: Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Delft, Wassenaar, Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp, Midden-Delfland, Westland

Dit platform is een initiatief van het Programmabureau Jeugdhulp Haaglanden en het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden 

 
Cookie-instellingen