Inbreng professionals Richtinggevend Kader

353 keer bekeken

In onze regio starten we een project waarin we aan de slag gaan met een nieuw Richtinggevend Kader (RGK). Al bij de start van het RGK gaven gemeenten en jeugdhulpaanbieders de voorkeur aan een inhoudelijk RGK.

Het nieuwe RGK vervangt langzamerhand het huidige RGK, dat is gebaseerd op de intensiteit en de duur van de jeugdhulp die aanbieders in het verleden hebben ingezet.

Wat betekent het?

We baseren het nieuwe RGK op de inhoudelijke best practices in de jeugdhulp. Professionals stellen in onderling overleg vast welke best practices gebruikt kunnen worden als standaarden voor het RGK. We starten met de specialistische GGZ. Dat zijn ‘verzamelproducten’ waarvoor dialogen op dit moment moeilijk kunnen worden gevoerd. We willen bereiken dat de afstemming tussen gemeente en jeugdhulpaanbieder eenvoudiger wordt. En dat partijen daardoor beter kunnen samenwerken aan de hulp aan de jeugdigen die dat nodig hebben.

Wat gaan we doen?

We stellen een kleine expertisegroep van professionals samen zodat we de inhoudelijke best practices goed in beeld krijgen. Daarbij kijken we hoe we de effecten kunnen meten. Met een breed samengestelde klankbordgroep toetsen we of we nog ‘op route’ liggen.

Wat is het proces?

Op 21 april hebben we dit project kort toegelicht in de ontwikkeltafel. We plannen binnenkort een startbijeenkomst met alle deelnemers die zich voor één van de werkgroepen hebben aangemeld. Alle andere betrokkenen houden we op de hoogte via deze nieuwsbrief en via de ontwikkeltafels.

Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden
< Naar alle artikelen nieuwsbrief mei 2022

Afbeeldingen

Contact
nieuws@sbjh.nl

Jeugdhulpregio Haaglanden bestaat uit de volgende gemeenten: Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Delft, Wassenaar, Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp, Midden-Delfland, Westland

Dit platform is een initiatief van het Programmabureau Jeugdhulp Haaglanden en het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden 

 
Cookie-instellingen